Nyheter

NouHätä!-kampanjen lär ut störningsberedskap

Lärare och pedagogisk personal Grundläggande utbildning Lärare och pedagogisk personal Elev- och studerandevård
NouHätä!-kampanjen har störningsberedskap som tema det här läsåret. Målet är att kampanjen ska nå alla åttondeklassare. I dagsläget har över 900 000 högstadieelever redan fått NouHätä!-utbildning.
Läraren instruerar eleverna.

Stormar, krigsnyheter och coronapandemin har lett till att beredskapsfrågorna har uppmärksammats betydligt mer under senaste år. Därför har NouHätä! egenhändig störningsberedskap som tema för andra läsåret i rad.

– Temat är bra att göra mer bekant för både lärare och andra som ger säkerhetsutbildning. Därför har informationen om störningar och störningsberedskap förnyats och uppdaterats i kampanjens undervisningsmaterial, säger kampanjambassadör Risto Vesalainen vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Allt undervisningsmaterial från NouHätäs webbplats får användas fritt av lärare och säkerhetsutbildare. Även lektionerna om brandsäkerhet och nödsituationer har uppdaterats.

Säkerhetskompetens en sak för alla

Informationen i NouHätä! ingår i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen. Därför har man velat skapa ett så omfattande paket om säkerhet som möjligt för kampanjen.

– NouHätä! är mer än en kampanj i många avseenden. Den är riksomfattande och pågår dessutom året om på många håll, säger Vesalainen.

Att säkerhetsfrågor inkluderats i läroplanens grunder innebär att det här är en sak som angår alla. Syftet med NouHätä! är att öka de ungas trygghetskapital och fostra dem till säkerhetsmedvetna och säkerhetskunniga medborgare. Det kvantitativa målet för kampanjen är att nå alla åttondeklassare i Finland.

Målet är utmanande, men vi rör oss i rätt riktning. Förra läsåret deltog 82 procent av åttondeklassarna i kampanjen och över 70 procent av skolorna var involverade. Nu har anmälan till kampanjen öppnats för det här läsåret.

Kampanjmaterialet kan med fördel användas i skolorna under hösten och början av vintern i samband med att eleverna övar sig på räddningsfärdigheter. Även räddningsverken kan bistå med utbildare i säkerhetsfrågor.

NouHätä!-tävlingarna startar i februari. Den digitala kvaltävlingen kommer att hållas i februari. Den regionala tävlingen ordnas 4.4.2024 och finalen 25.4.2024 vid Räddningsinstitutet i Kuopio. Det bästa laget från varje välfärdsområde deltar i finalen.

– Alla åttondeklassare med lärare är välkomna att lära sig viktiga saker om säkerhet, säger kampanjambassadör Risto Vesalainen vid Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.