Nyheter

Ny finansieringsomgång öppnar för högskolorna – programmet stärker samarbetet inom utbildning mellan Finland och länder under utveckling

Aktuellt Högskoleutbildning Globalt sammarbete HEI ICI / HEP
Inom det nya programmet Higher Education Partnership ligger fokus på likvärdigt partnerskap mellan de deltagande högskolorna. Med programmet för utvecklingssamarbete stöds även samarbete och mobilitet för den administrativa personalen, lärare och studerande.
Unga människor håller världen och ler.

Det internationella samarbetet mellan högskolor i Finland och i länder under utveckling fördjupas ytterligare när ansökningsomgången för det nya programmet för utvecklingssamarbete Higher Education Partnership (HEP) startar i februari. Med hjälp av programmet understöds projekt inom vilka man utvecklar den högre utbildningen och delar pedagogisk kompetens och förvaltningskompetens med högskolor i partnerländerna. Själva projekten startar i början av 2024.

Stöd till utbildningen i länder under utveckling ökar entreprenörskap och minskar fattighet samt främjar uppbyggandet av ett samhälle som bygger på principen om effektiv, jämlik och hållbar utveckling.

HEP-programmet är en fortsättning på programmet för utvecklingssamarbete inom högskoleutbildningen Higher Education Institutions Institutional Cooperation Instrument (HEI ICI) som avslutas under 2024. Ansökningsomgången omfattar högskolorna i Finland och över 140 länder under utveckling.

Jämlikt partnerskap

Till skillnad från sin föregångare har det nya programmet ännu större fokus på att skapa jämlika partnerskap mellan högskolor i Finland och länder under utveckling. Målet är att öka utbytet inom utbildning mellan högskolor i länder under utveckling. Tanken om jämlikt partnerskap tar sig även uttryck i en förändring i finansieringen: I stället för en totalkostnadsmodell får högskolorna i Finland och partnerländerna en fast administrationskostnadsandel på 30 procent.

Målet för det nya programmet är att stödja uppbyggnaden av högklassig utbildning för alla befolkningsgrupper, som motsvarar behoven i arbetslivet.

Med programfinansieringen understöds även mobilitet för lärare, administrativ personal och studerande.

– När de studerande och personalen har möjlighet att ta del av vardagen vid partnerhögskolorna på plats och ställe ökar detta betydligt förståelsen av den globala världen samt stärker språkfärdigheterna och förmågan till kritiskt tänkande. Lärarnas yrkeskunskap kan utnyttjas under besöken på många olika sätt, även i arbetet i praktiken, säger ansvarig sakkunnig vid Utbildningsstyrelsen Kaija Pajala.

– Finland har mycket att erbjuda när det gäller utveckling av undervisningsmetoder och rutiner för distansundervisning i länder under utveckling. Behovet av högre utbildning är enormt i dessa länder och högskolorna vill modigt satsa på förnyelse, konstaterar rådgivare vid utrikesministeriet Pekka Seppälä.

När det kommer till innehållet för projekten som finansieras är fokusområdena lärarutbildning, klimatförändringen, olika energiformer, den cirkulära ekonomin, matsäkerhet och hållbar utveckling. Programmet stöder på detta vis för sin egen del uppnåendet av Finlands utvecklingspolitiska mål. Inom projekten beaktas även varje lands egna utvecklingsmål.

Programmet har beretts i samarbete med intressegrupper i Finland och i de övriga länderna. Utrikesministeriet finansierar programmet med Finlands medel för utvecklingssamarbete. Utbildningsstyrelsen ansvarar för administrationen av programmet och anvisningarna till högskolorna.

Mer information

Frågor som gäller ansökningen:
Kaija Pajala, ansvarig sakkunnig, Utbildningsstyrelsen
hei.ici [at] oph.fi

Frågor som gäller utvecklingspolitik:
Pekka Seppälä, utvecklingspolitisk rådgivare, Utrikesministeriet
pekka.seppala [at] formin.fi