Nyheter

Nya examensgrunder för grundexamen inom laboratoriebranschen

Utbildning och examina Examensgrunder
Examensgrunderna för grundexamen inom laboratioriebranschen har reviderats för att bättre svara mot arbetslivets behov. Revideringen omfattade både examensstrukturen och innehållet i examensdelarna. Samtidigt införde man de för alla grundexamina gemensamma bedömningskriterierna. De reviderade examensgrunderna trädde i kraft 1.1.2023.
Laboratorionäytteitä valmistellaan analysointia varten.

På Utbildningsstyrelsen var Sari Stalder ansvarig för arbetet med examensgrunderna. Stadler har själv en bakgrund inom livsmedelsbranschen. Hon har arbetat som laboratorieskötare samt som lärare och examensansvarig i yrkesutbildningen inom laboratoriebranschen.

 - Det är fråga om en stor reform med flera förändringar, berättar Sari Stadler. Man gick särskilt igenom de obligatoriska examensdelarna och deras andel minskade. Nu ville man öka valmöjligheterna och på det sättet stärka möjligheten att på ett mer flexiblet sätt förvärva kunnande som svarar mot de individuella eller regionala behoven av kunnande. 

Delarna om bioanalytik och organisk kemi flyttades delvis från de obligatoriska examensdelarna till de valbara examensdelarna.  Vidare betonades betydelsen av provtagning och kvalitetskontroll. Man lyfte även fram den hållbara utvecklingen. För att göra examensstrukturen tydligare ändrade man omfattningen i kompetenspoäng  speciellt gällande de valbara examensdelarna.  

Examensgrunderna utarbetades i en öppen process där utbildningsanordnare, arbetslivet och branschens organisationer deltog. 

- Det här var ett fint och intressant projekt, berättar Sari Stadler. Deltagarna kom med många idéer och önskemål. Vi diskuterade lösningarna mycket och ibland röstade vi. Jag tror att de nya examensgrunderna svarar mot behoven i laboratoriebranschen. 

Grundexamen inom laboratoriebranschen är en populär examen. Årligen utdimitteras ungefär 250 nya laboranter. Branschen erbjuder goda sysselsättningsmöjligheter. Arbetsspråket på arbetsplatserna är ofta engelska och branschen är mycket internationell. Sari Stalder anser att branschens framtid är god. 

- Även om branschen blir allt mer automatiserad behövs fortfarande laboranter. Den gröna omställningen och den cirkulära ekonomin skapar nya uppgifter inom branschen.