Nyheter

Nya examensgrunder för grundexamen inom läkemedelsbranschen

Utbildning och examina Yrkesutbildning Examensgrunder Hälsovård och välfärd
Shakkilauta

Nu och i framtiden kommer läkemedelstekniker att arbeta i mångsidiga och mångprofessionella verksamhetsmiljöer. Läkemedelstekniker arbetar med kundbetjäning i apotek, på kontor och med ekonomi samt anskaffning av material och med läkemedelslogistik. Till arbetet hör även kunnande inom kvalitetsarbete och användning av digitala verktyg i olika uppgifter. 

Läkemedelsbranschen är en växande bransch, där de som utexamineras får arbete inom branschen. Arbetet kan vara inom den privata eller offentliga sektorn beroende på de val den studerande gjort i utbildningen. Läkemedelstekniker behövs förutom i apotek och sjukhusapotek även i läkemedelsindustrin, partihandeln inom läkemedelsbranschen, läkemedelscentraler och i arbetet med dosering. När examensgrunderna förnyades kartlade man vilket kunnande som behövs i framtiden. Det kunnande som behövs i läkemedelsteknikers arbete beskrevs som tydliga arbetsprocesser i kraven på yrkesskicklighet eller enligt uppgiftshelheter som innehåll i olika examensdelar. 

Examensgrunderna för grundexamen i läkemedelsbranschen förnyades för att svara mot kraven i arbetslivet nu och i framtiden. Det kompetensbaserade sättet att beskriva kraven på yrkesskicklighet stärktes och innehållet i kraven på yrkesskicklighet kontrollerades. Sättet att beskriva examensdelarna gjordes mer enhetligt och namnen på examensdelarna ändrades för att bättre beskriva vad den studerande gör. 

I arbetet med att förnya examensgrunderna för grundexamen inom läkemedelsbranschen ledde responsen från arbetslivet och utbildningsanordnarna till att kompetensområdena togs bort. Studiernas inriktning sker i de nya examensgrunderna i valbara studierna. 

De nya examensgrunderna träder i kraft 1.8.2024.

Grundexamen inom läkemedelsbranschen

  • Grundexamen inom läkemedelsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng. 
  • Ungefär 370 studerande studerar inom grundexamen inom läkemedelsbranschen. 
  • Årligen utexamineras ungefär 130 läkemedelstekniker. 
  • Examensbenämningen för grundexamen är läkemedelstekniker. 

 

Tilläggsuppgifter

Undervisningsråd mialeena.parssinen [at] oph.fi (Mialeena Pärssinen)