Nyheter

Preciseringar i grunderna för Hux-utbildningen

Utbildning och examina Utbildning som handleder för examensutbildning
Utbildningsstyrelsen har ändrat grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning gällande uppbyggnaden av utbildningen samt betygen och intygen. Ändringen träder i kraft utan övergångstid 1.8.2023.
En tjej med blont hår sitter i klassen och skriver. Andra ungdomar syns i bakgrunden.

Efter att utbildningen som handleder för examensutbildning startat uppstod ett behov av att se över uppbygganden av utbildningen med den för alla gemensamma utbildningsdelen och de valbara utbildningsdelarna, så att uppbyggnaden bättre stöder den studerandes individuella studieväg.  Därtill fanns det ett behov av att klargöra kapitlet om de betyg och intyg som utfärdas inom utbildningen.

Enligt ändringsföreskriften består utbildningen av den för alla gemensamma utbildningsdelen Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter samt av valbara utbildningsdelar. Omfattningen på Studiefärdigheter och karriärplaneringsfärdigheter är fortfarande minst 2 veckor, medan minimiomfattningen på de valbara utbildningsdelarna inte är fastställd. Texterna om betyg över avlagda utbildningsdelar och intyg över avlagda studier har preciserats.