Nyheter

PROMISE – för en framtida hållbar gruvindustri med Erasmus Mundus gemensamma magisterprogram

Erfarenheter Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering Utveckling av utbildningen Hållbar utveckling
Uleåborgs universitet har startat EMJM-PROMISE, ett gemensamt Erasmus Mundus-magisterprogram inom hållbar mineral- och metallindustri. PROMISE samarbetar med erkända internationella partner inom akademi, forskning och industri. Syftet är att förbereda blivande yrkespersoner för arbete inom miljövänlig gruvteknik. Läs mer om vad den finska programkoordinaattorn berättar!
Kuva opiskelijoista Kittilän kaivoksen edustalla.
Studenter inom EMJM-PROMISE på studiebesök vid Kittilägruvans processanläggning. Den finska gruvan drivs av Agnico Eagle och är den största guldgruvan i Europa.

Inom Europeiska unionen finns ett uttalat krav på ren energiteknik för processer som är beroende av kritiska mineraler som koppar, litium, kobolt, nickel och sällsynta jordartsmetaller. Fil.dr Maria Sinche Gonzalez, programkoordinaattor för PROMISE, insåg därför att det fanns ett akut behov av ett specialinriktat akademiskt program som utbildar experter inom hållbar mineral- och metallindustri. 

En ansökan skickades in under  EMJM 2021 ansökningsrundan, vilket ledde till att PROMISE, som enda projekt med finsk koordineringsansvar , beviljades finansiering.

PROMISE programmoduler bygger på kunskaper från branschen

Den finska koordinatorn beskriver att modulerna i PROMISE är strategiskt utformade. De syftar till att utveckla praktiska färdigheter som motsvarar intressenternas förväntningar.

”När vi skulle utforma PROMISE ville vi ta reda på vilka färdigheter som krävs av ingenjörer inom mineralindustrin. Därför genomförde vi en enkät bland intressenter. Vi utgick från svaren från 23 företag och inkluderade deras önskemål i programmodulerna. Fokus låg på praktiska färdigheter som planoptimering, modellering, simulering, automatisering, utveckling av sensorsystem, effektiv resursanvändning (vatten och energi) och återvinningstekniker,” förklarar Sinche Gonzales.

”Vi lyfter också fram kritiskt tänkande, analytisk förmåga, kreativitet och relationell kompetens. De här förmågorna hjälper studenterna att hantera komplexa problem inom mineral- och metallindustrin på ett kollaborativt sätt”, lägger hon till.

Satsning på fler kvinnor i gruvnäringen

Urvalet av studenter till PROMISE syftar till att aktivt främja kulturell mångfald, samtidigt som man arbetar effektivt med att minska klyftan mellan könen, helt i enlighet med Erasmus+-programmets inriktning.

”I den andra antagningsomgången till programmet lyckades vi uppnå en jämvikt i antalet kvinnliga och manliga studenter. Vi är helt inriktade på att öka andelen kvinnor inom gruvnäringen”, försäkrar Sinche Gonzales. 
 

Statistik över könsfördelning och nationalitet för masterstudenter vid studenturval.
Antagningsstatistik med fokus på mångfald för EMJM-PROMISE. Infografik: Maria Sinche Gonzalez.

Ett mångsidigt partnerskap breddar studenternas kunskaper och nätverk 

Sinche Gonzalez betonar att PROMISE stärktes under ansökningsperioden till EMJM genom ett framåtriktat arbete med att bredda partnerskapet till närliggande branscher. Detta gjordes genom en medveten satsning på att hitta samarbeten i olika länder och inom olika expertområden.

PROMISE genomförs i samarbete med Montauniversität Leoben (Österrike), Universitetet i Zagreb (Kroatien) och Universidad Tecnica Federico Santa Maria-Chile (Chile). PROMISE samarbetar också med 41 associerade partner, däribland 22 gruvföretag, 4 återvinningsföretag, 4 forskningscentrum, 6 gruvleverantörer samt 3 universitet. 

Bredden i partnerskapet, där var och en står för sin specifika expertis, ökar studenternas förståelse för mineralindustrins värdekedja. Denna innefattar alla steg i processen, från initial utvinning av råmaterial till slutgiltig leverans av produkt till kund.

Programsamarbeten ger också studenterna ovärderliga praktiska erfarenheter och möjliggör nätverkande.

”Studenterna kan få möjlighet att praktisera och skriva sin magisteruppsats hos potentiella arbetsgivare, vilket stärker framtida karriärmöjligheter efter att PROMISE-programmet har avslutats”, resonerar Sinche Gonzalez.

En vision om en grönare framtid för gruvindustrin

Genom att utbilda yrkesverksamma i hållbar mineral- och metallindustri banar PROMISE väg för en hållbar framtid inom gruvindustrin. Programmet tillkom utifrån behovet av att möta allvarliga globala utmaningar som resursbrist, miljöförstöring och klimatförändringar. 

PROMISE betonar praktiska färdigheter, samarbete med intressenter samt inkludering och mångfald. Detta utrustar studenterna med nödvändiga verktyg så att de direkt kan hantera utmaningar, och på så sätt främja en ansvarsfull och etisk anrikningsprocess som stödjer övergången till en mer miljövänlig och hållbar värld.

 

Författare: Sion Yang