Nyheter

Resultaten från programmet Erasmus+ Europeiska universitetsnätverkens pilotansökan för att undersöka universitetsnätverkens rättsliga status och kvalitetsmärkning för europeiska examina har publicerats

Aktuellt Högskoleutbildning Erasmus+ Erasmus+ Högskoleutbildningen Internationalisering
Kommissionen har beviljat medel till totalt tio projekt vars uppgift är att testa nya former av europeiskt samarbete inom högre utbildning. Sammanlagt delades två miljoner euro ut i medel med högst 200 000 euro för ett enskilt projekt.
Neljä henkilöä asettaa muistilappuja seinälle.

Kommissionen har beviljat medel till totalt tio projekt vars uppgift är att testa nya former av europeiskt samarbete inom högre utbildning. Sammanlagt delades två miljoner euro ut i medel med högst 200 000 euro för ett enskilt projekt. Pilotprojekten är med och förverkligar kommissionens mål för att fördjupa det europeiska samarbetet inom högre utbildning och skapa ett gemensamt europeiskt utbildningsområde. Bland de godkända projekten medverkar 21 Europeiska universitetsnätverk och mer än 90 högskolor.

Sex projekt beviljades medel för ett initiativ som testar en kvalitetsmärkning för europeiska examina. Utöver universitetsnätverk involverar projekten även nationella myndigheter, ministerier och andra intressenter.

Fyra projekt kommer att undersöka möjligheterna för universitetsnätverkens rättsliga status (European legal status). Syftet med projekten är att möjliggöra ett strukturerat samarbete mellan universitetsnätverk, t.ex. för gemensamma rekryteringar och bredare utbyte av information och resurser mellan högskolorna.

Finska högskolor deltar i pilotprojekten som partners. Tammerfors universitet är involverat i projektet ESEU A European Status for ECIU University. Projektet utforskar möjligheter för alliansernas rättsliga status. Aalto-universitetet är involverat i projektet ETIKETA FilmEU Degree. Projektet testar en europeisk kvalitetsmärkning för europeiska examina. Dessutom är en del finländska högskolor representerade som associerade medlemmar i projekt av båda typerna genom sina Europeiska universitetsnätverk.

Finska högskolor har deltagit aktivt i programmet Erasmus+ Europeiska universitet sedan initiativets pilotfas 2019. För närvarande är 14 finländska högskolor medlemmar i nätverken för europeiska universitet. Ansökningsomgången 2023 för Europeiska universitet avslutades den 31 januari 2023. Under ansökningstiden ansökte 65 allianser medel, varav 26 ansökte om stöd till befintliga internationella samarbetsnätverk och 39 för att etablera ett nytt Europeiskt universitetsnätverk.