Nyheter

Studieinfo utvecklas och blir en utbildningsportal för all offentligt finansierad utbildning

Aktuellt Digitalisering
Portalen Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen utvecklas och blir en nationell utbildningsportal med information om all offentligt finansierad utbildning i Finland. Utbildningsanordnare som erhåller offentlig finansiering kan utan kostnad föra in information om sina utbildningar i portalen.
Pöytä jolla erilaisia kasvatusalan lehtiä

Studieinfo utvecklas och blir en nationell utbildningsportal: målet är att samla all offentligt finansierad utbildning i hela landet i portalen. Studieinfo är en nationell utbildningsportal som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. I portalen kan finländarna hitta information om utbudet av offentligt finansierad utbildning. Genom att informera om utbildningsmöjligheter, genomförandet av utbildningar och ansökningsprocessen samt om läroanstalterna kan utbildningsanordnarna nå fler personer med sitt utbud.

Avsikten med förnyelsen är att utöver den information om studier för unga som redan finns i portalen öka utbudet av information om utbildning för personer i alla åldrar med tanke på kontinuerligt lärande. Alla utbildningsanordnare som får offentlig finansiering är välkomna att föra in information i Studieinfo om den utbildning som de erbjuder.

Utbildningsanordnare kan föra in information om sina egna utbildningar i Studieinfo utan kostnad

Det är gratis att föra in och visa information om utbildning i Studieinfo och stöd erbjuds för användningen av tjänsten. Utbildningsanordnare som är intresserade av att ta i bruk tjänsten kan kontakta ansvariga för tjänster i samband med antagning av studerande Riku Hanhinen eller Topias Kähärä per e-post, förnamn.efternamn [at] oph.fi.

Arbetet med att utveckla tjänsterna i Studieinfo är en del av utvecklingen av den digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande som leds av undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet. Målet är att skapa tjänster till stöd för utbildnings- och karriäralternativ för individer, upprätthålla och utveckla kompetensen under hela livet och karriären och minska glappet mellan utbud och efterfrågan inom arbete och utbildning.

Läs mer: Vad är Studieinfo? - Studieinfo