Nyheter

Studier i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen – ansökan om statsunderstöd har öppnat

Utbildning och examina Yrkesutbildning Läromedel
Det är nu möjligt att ansöka om statsunderstöd för att stärka studierna i andra inhemska språket i yrkesutbildningen. Ansökan ingår i utvecklingsprogrammet för det andra inhemska språket. Målet med ansökan är att stöda studierna i det andra inhemska språket i yrkesutbildningen, speciellt i arbetsuppgifter i servicebranscherna.
Asiakas, opettaja ja opiskelija ammatillisen oppilaitoksen herkkukaupan kassalla.

Det behövs kunskaper i bägge inhemska språken för att betjäna kunder i arbetslivet. Därmed är det viktigt att stärka språkfärdigheterna utöver de obligatoriska språkstudier som ingår i de gemensamma examensdelarna i den yrkesinriktade grundexamen. Med statsunderstödet kan man stärka färdigheterna i finska och svenska språket som behövs för att i arbetsuppgifterna ge service till kunder. Utvecklingsåtgärderna kan till exempel vara att skapa modeller och verksamhet för att ordna undervisning och/eller handledning på det andra inhemska språket. Ett annat exempel är att utöka möjligheterna för de studerande att studera det andra inhemska språket som valbara studier.

Projektet genomförs i form av nätverk och andra samarbetsformer mellan utbildningsanordnarna. Resultaten från utvecklingsverksamheten ska vara möjliga att införa i verksamheten hos de utbildningsanordnare som ingår i nätverket. De ska också gå att sprida vidare till andra utbildningsanordnare.

Statsunderstödet som beviljas till nätverksprojekten omfattar 100 000 euro. Behöriga att söka är anordnare av yrkesutbildning. Ansökningstiden går ut 15.2.2023. Utbildningsstyrelsen fattar beslut om statsunderstödet i mars.

 

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen har tillsammans utarbetat ett utvecklingsprogram för att stärka lärandet i det andra inhemska språket i enlighet med regeringsprogrammet. Genom utvecklingsprogrammet genomför man också riktlinjerna i Nationalspråksstrategin. Utbildningsstyrelsen ansvarar för utvecklingsprojektet som genomförs under åren 2022–2023.