Nyheter

Utbildningsstyrelsen öppnar en ansökan på 15 miljoner för utveckling av stöd för lärande inom gymnasie- och yrkesutbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Finansiering
Ansökan gäller undervisnings- och kulturministeriets program, som har som mål att förbättra stödet för de studerande i gymnasie- och yrkesutbildningen samt skapa ett enhetligt stödsystem från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning.
Näkymä oppilaitoksen kirjastoon ja taustalla opiskelijaryhmä työskentelemässä

För statsunderstödets ändamål har man reserverat totalt högst 15 miljoner euro. Ansökningstiden börjar 9.10.2023 och fortsätter fram till 9.11.2023. Användningstiden börjar från det datum som finns i beslutet om statsunderstöd och slutar senast 30.6.2025. 

– Målet för gymnasie- och yrkesutbildningen är att säkerställa tillräckliga färdigheter för alla studerande, så att de kan söka sig vidare till fortsatta studier eller arbetslivet. I utbildningen satsar man på stöd för lärande och handledning av studierna så att varje studerande får det stöd hen behöver. Särskild uppmärksamhet ska man fästa vid de studerande som har svårt att göra framsteg i sina studier och där det finns en risk för studieavbrott, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Målet för statsunderstödet är att i enlighet med målet för regeringsperioden att stödja skapandet av ett enhetligt stödsystem från småbarnspedagogiken till andra stadiets utbildning, så att de studerande kan få det stöd de behöver. Alla resultat från programmet, såsom rutiner samt sakkunskapen om identifiering av stödbehov och stödet som utvecklats under programmet kvarstår som en del av läroanstalternas verksamhet. På så sätt strävar man efter att stödja de studerande i att avlägga sin utbildning på andra stadiet och stärka deras välbefinnande. Samtidigt höjer man nivån på utbildningen och säkerställer att det alltid finns tillräckligt med kunnig arbetskraft i vårt samhälle.

Utbildningsstyrelsen ordnar ett informationstillfälle om statsunderstödshelheten för yrkesutbildningen fredag 13.10 kl. 9–10. Infotillfället riktar sig till anordnarna av yrkesutbildning som planerar att lämna in en ansökan om statsunderstöd. Infotillfället ordnas på distans.

Mer information

  • Undervisningsråden Ingeborg Rask, ingeborg.rask [at] oph.fi (ingeborg[dot]rask[at]oph[dot]fi) tfn 029 533 1257 och Lotta Almark, lotta.almark [at] oph.fi (lotta[dot]almark[at]oph[dot]fi) p. 029 533 1581 (svenskspråkig yrkesutbildning)
  • Undervisningsrådet Yvonne Nummela, yvonne.nummela [at] oph.fi, tfn 029 533 1523 (svenskspråkig gymnasieutbildning)