Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor lockade 142 000 sökande

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 142 000, vilket är 4 000 fler än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna inleds på hösten.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Pressmeddelandet har korrigerats den 3 april 2023. Antalen nybörjarplatser har korrigerats i bilagans tabell ”Antal sökande i den andra gemensamma ansökan enligt högskola”. 

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades torsdagen 30.3. Av de sökande ansökte 46 % enbart till yrkeshögskolor och 39 % enbart till universitet; 15 % ansökte till bådadera. Det erbjuds 50 970 nybörjarplatser till finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten. Det fanns sammanlagt 1 600 ansökningsmål att söka till, vilket är 100 färre än ifjol.

Flest antal sökande fanns inom området hälsovård och välfärd, området handel, administration och juridik samt de samhällsvetenskapliga områdena. Det var möjligt att söka till sammanlagt sex ansökningsmål och medeltalet var 2,8 ansökningsmål per sökande. Av nybörjarplatserna reserveras 68 % för förstagångssökande. 

Flertalet av utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Dessa utbildningar lockade 125 600 sökande. 

Det medicinska utbildningsområdet behöll sin dragningskraft

Antalet sökande per nybörjarplats varierar beroende på utbildningsområde. Konkurrensen är hårdast bland sökande till medicin (8,7 sökande/nybörjarplats). Det finns fem eller flera sökande per nybörjarplats inom de samhällsvetenskapliga områdena (5,9), handel, administration och juridik (5,4) och tjänstebranschen (5,0). 

Färre än fem sökande konkurrerar om en nybörjarplats inom de konstnärliga och kulturområdena (4,9 sökande/nybörjarplats), områdena hälso- och välfärd, lant- och skogsbruk samt databehandling och kommunikation (4,3 sökande i vardera) och inom de humanistiska områdena (4,2 sökande). 

Antalet sökande i relation till nybörjarplatserna är lägst inom de tekniska områdena (2,8 sökande/nybörjarplats), de pedagogiska områdena (3,2 sökande/nybörjarplats) och de naturvetenskapliga områdena (3,4 sökande/nybörjarplats).

Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras i slutet av maj, resultaten i urvalsproven senast i början av juli 

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt område och ansökningsmål. Vanligen godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 % och 100 %. Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för förstagångssökande. 

Resultaten i antagning på basis av betyg publiceras senast 29.5. Samtliga resultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 7.7. 

Mera information

  • Planerare Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi , tfn 029 533 1397
  • Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485