Nyheter

”Vi engagerar de ungas röst i beslutsfattandet "- Finlands Tränare har också ungdomsmedlemmar

Program Medborgaraktivitet Idrott och sport Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Gymnastik
Föreningen Suomen Valmentajat grundade teamet Unga tränare för att ungdomarna kunde delta mer i beslutsfattandet. Teamet ordnar evenemang, erbjuder stöd och lyfter fram unga tränares behov och röst. Under den europeiska idrottsveckan ordnade teamet för unga tränare ett kurs- och nätverksevenemang för andra unga tränare.
Nuoret valmentajat - tulevaisuuden tekijät -tapahtuma

Evenemanget Unga tränare - framtidens skapare

Teamet Unga tränare fick idén att ordna ett evenemang om behovet av nätverk med andra unga tränare och att bli bekant  med tränare även utanför den egna grenen.    

- Dylika evenemang är unika tillfällen för unga tränare att dela tankar med andra tränare och få nya perspektiv på det egna arbetet, berättar Siiri Turunen, medlem i teamet Unga tränare och styrelsen för Finlands Tränare.

Det första evenemanget Unga tränare - framtidens skapare ordnades hösten 2021. Evenemanget fick mycket beröm av deltagarna, så teamet beslöt att ordna det på nytt i samband med den europeiska idrottsveckan.

- Vi hoppas att evenemanget blir en årlig tradition och att unga tränare kan se fram emot det.

Siiri Turunen

Ungdomstränarna ville integrera temana i Fair Coaching-projektet, där föreningen Finlands tränare deltar i utbildningen. Syftet med projektet som finansieras av Erasmus+ Sport är att främja uppskattningen bland tränarna och motarbeta osakligt beteende i idrottsvärlden. Tränarna blir ofta tvungna att ingripa i osakligt beteende.

- Vi ville ge tränarna konkreta medel att ingripa i osakligt beteende, eftersom tränaren ofta hamnar i sådana svåra situationer, funderar Turunen, som tränar konståkare vid sidan av sina studier. 

Det andra kurstemat som ungdomarnas tränarteam ville lyfta fram är tränarens arbetshälsa och att erbjuda metoder för att orka. Under ledning av idrottspsykolog Satu Kaski funderade man på belastande faktorer som kännetecknar för tränarens arbete och man delade tankar kring att leda sitt eget arbete.   

- Att träna är en passion för många unga och de vill ge allt de kan, men det är också viktigt att se till att de orkar. Enligt Turunen är det viktigt för en tränare att kunna avgränsa sitt eget arbete och att se till sin hälsa.

 

Viktigt att ungdomar deltar

2022 var europeiska temaåret för ungdom, som är Europeiska kommissionens initiativ för att öka ungdomars delaktighet. Temaåret erkänner att ungdomen är viktig för att skapa en bättre - grönare, mer inkluderande och mer digital - framtid. Teamet för unga tränare är ett utmärkt exempel på ungas delaktighet inom idrott och motion.

- Syftet med vårt team är att hjälpa de finländska tränarna att utveckla sin verksamhet så att den bättre tillgodoser ungdomarnas behov, lyfta fram de ungas röst i beslutsprocessen, att nå unga tränare och få dem med i verksamheten, repeterar Turunen.

Finlands team för unga tränare grundades 2020. I teamet ingår cirka tio unga tränare och fler får gärna komma  med.

- För närvarande jobbar vi för att få fler unga att ansluta sig till Finlands Tränares förening.

Alla som är verksamma som tränare är välkomna att vara med Finlands Tränare, oavsett träningsbakgrund eller utbildning.   

 

Text: Viola Asunmaa