Nyheter

Webbsidan för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld finns nu i sin helhet på svenska

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Ungdomsväsendet Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Välbefinnande Jämlikhet och delaktighet
Materialet för att förebygga mobbning, trakasserier, diskriminering och våld har nu publicerats också på svenska på vår webbplats. Webbsidan innehåller mångsidigt material och den är avsedd för professionella som jobbar med allt från småbarnspedagogik till andra stadiets utbildningar. Utbildningsstyrelsen ordnar under våren en serie webbinarier för att lansera materialet på svenska.
Sä nej till allt våld

På de nya webbsidorna finns information, anvisningar och verktyg för hur man kan känna igen fenomen som mobbning, trakasserier, diskriminering och våld och ingripa i dessa samt hur man kan förbygga dem. Webbsidan, som publicerades på finska i januari, finns nu också på svenska.

Webbsidans material lanseras i en serie webbinarier.  Webbinarierna erbjuder sakkunnigföreläsningar kopplat till olika teman på sidan men också kortare presentationer av sidans innehåll. Under webbinarierna presenterar vi också olika konkreta verktyg och material som yrkesverksamma kan ha nytta av i sitt arbete. Webbinarierna är riktade till lärare, övrig skolpersonal, rektorer och ledare för dessa verksamheter och personal som jobbar inom elev- och studerandevården.

I webbinarierna ingår bland annat föreläsningar kring ensamhet och utanförskap, mobbningsförebyggande arbete, hur man bemöter barn och unga som har upplevt våld och trakasserier samt hur ogynnsamma barndomsupplever inverkar på välbefinnandet.

Utbildningsstyrelsen ordnar sammanlagt fyra webbinarier under våren 2023. I presentationen av konkreta verktyg och material medverkar bland annat Barnavårdsföreningen i Finland rf, Folkhälsan, Luckan och Rädda barnen.

Webbsidan är en del av undervisnings- och kulturministeriets Åtgärdsprogram för att förebygga mobbning, våld och trakasserier inom småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna samt en av åtgärderna i Barnstrategins genomförandeplan.

Tilläggsuppgifter:

undervisningsråd Christine Söderek, tfn +358 29 5331805, christine.soderek [at] oph.fi