Nyheter

21 760 fick högskoleplats i den betygsbaserade antagningen

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor antogs på basis av betyg 21 760 studerande, varav 85 % ansökte om sin första högskoleplats.
Studenter på campus vid Helsingfors universitet

Av dem som antogs på basis av betyg godkändes 39 % till sitt första ansökningsönskemål. Vid yrkeshögskolorna fick 11 530 sökande studieplats och vid universiteten 10 230. Högskolorna har publicerat resultaten i den betygsbaserade antagningen senast den 27 maj.

I vårens andra gemensamma ansökan erbjuds sammanlagt 42 400 nybörjarplatser som är riktade till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Av dessa nybörjarplatser fylldes 52 % genom betygsbaserad antagning.

I den betygsbaserade antagningen till universitet antas studerande utgående från vitsorden i studentexamen och till yrkeshögskolor utgående antingen från vitsorden i studentexamen eller i en yrkesinriktad grundexamen. I den betygsbaserade antagningen godkändes största delen (81 %) på basis av studentexamen medan 19 % antogs på basis av yrkesinriktad grundexamen.

Urvalsproven ordnas i maj-juni, resultaten meddelas senast i juli

Största delen av urvalsproven ordnas efter att resultaten i den betygsbaserade antagningen publicerats. Urvalsprovet till yrkeshögskolorna ordnas 27.5–30.5. Till yrkeshögskolorna söker man i huvudsak med ett gemensamt prov, som den sökande genomför på den dag som hen själv väljer. Urvalsproven till universiteten ordnas 20.5–7.6.

Samtliga antagningsresultat i den gemensamma ansökan publiceras senast den 4 juli. Studieplatsen ska tas emot senast den 11 juli före kl. 15. 

Ytterligare information

Specialsakkunnig Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi, t. 029 533 1397
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, t.029 533 1485