Nyheter

Administrationstjänsten för MPASSid har lanserats – utbildningsaktörerna kan kontrollera sina egna integrationsuppgifter

Tjänster Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Digitalisering MPASSid
I administrationstjänsten kan organisationerna som använder MPASSid se uppgifterna för sin egen MPASSid-integration i Studieinfo för administratörer.
Nainen kirjautuu tietokoneelle puhelintaan hyödyntäen

Administrationstjänsten som skapats till stöd för användningen av identifieringstjänsten MPASSid, som erbjuds av Utbildningsstyrelsen, har lanserats för utbildningsaktörerna den 9.1.2024. Målet för tjänsten är att öka insynen för aktörer inom småbarnspedagogik och utbildning för de uppgifters del som finns i aktörernas egna MPASSid-integrationer samt aktörernas möjligheter att själva administrera uppgifterna.

Administrationstjänsten används med användarrättigheterna för Studieinfo för administratörer

Administrationstjänsten är en del av servicehelheten Studieinfo för administratörer. Organisationer tar i bruk tjänsten genom att lägga till önskade administratörer med användarrättigheter för MPASSid-huvudanvändare. MPASS-huvudanvändare har rätt att välja vilka tjänster som är tillåtna. Användare kan även beviljas MPASSid-läsrättigheter, som inte ger rätt att modifiera tillgången till tjänster. Ansvariga användare i Studieinfo utser användarna av administrationstjänsten i den egna organisationen.

Vi rekommenderar att åtminstone de tekniska kontaktpersonerna för MPASSid även utses till användare i administrationstjänsten.

Den första offentliga versionen gör det möjligt för utbildningsaktörer att se sina integrationsuppgifterna och välja vilka tjänster som tillåts

Ibruktagningen av administrationstjänsten sker stegvis: i det första skedet öppnas tjänsten för utbildningsaktörer, som får möjlighet att välja vilka tjänster som används med MPASSid-inloggning vid de egna läroanstalterna.

Kontrollera MPASSid-uppgifterna för din egen organisation

I administrationstjänsten kan administratörer i Studieinfo som getts befogenhet att använda administrationstjänsten se integrationsuppgifterna i administrationstjänsten för de organisationer, för vilka hen har beviljats MPASSid-huvudanvändarrättigheter. 

I integrationsuppgifterna kan användaren till exempel kontrollera användarattributen som används för den egna organisationen i MPASSid och uppgifterna som visas i läroanstaltens vy. Dessa uppgifter kan inte modifieras i lanseringsskedet av administrationstjänsten, men funktionen kommer att läggas till i ett senare skede.

Godkänn eller förbjud användning av tjänster i din organisation

I vyn Tillåtna tjänster (Sallitut palvelut) väljer utbildningsaktören vilka tjänster för lärande med stöd för MPASSid-inloggning som godkänns för inloggning i läroanstalterna som hör till den egna organisationen. Tjänsterna visas som en lista, där man kan välja att ta dem i eller ur användning.

Vid lanseringen av administrationstjänsten är alla tjänster tillåtna för alla aktörer som standardinställning. Testtjänsten för MPASSid-användaruppgifter ska alltid vara tillåten, för att man smidigt ska kunna reda ut eventuella problem.

Anvisningar för administrationstjänsten finns på nätet

Anvisningar och tips för MPASSid-administrationstjänsten samt tekniska anvisningar och teknisk dokumentation finns på finska på Utbildningsstyrelsens wikisidor.

Kontakta oss på vår serviceadress för råd för användning och ibruktagning av administrationstjänsten: mpass [at] oph.fi. Vi önskar er trevliga stunder när ni använder tjänsten!