Nyheter

Antalet personer som avlägger allmän språkexamen i finska på mellannivå har ökat – examenstillfällena blir snabbt fullbokade

Aktuellt
Examenstillfällena för allmän språkexamen (YKI-examen) i finska på mellannivå har under de senaste åren blivit fullbokade på allt kortare tid. Orsakerna är bland annat det ökade intresset för att avlägga allmän språkexamen och det begränsade antalet testställen och testdagar för allmänna språkexamina. De flesta som avlägger allmän språkexamen gör det för att visa tillräckliga språkkunskaper vid ansökan om finskt medborgarskap. Utbildningsstyrelsen strävar efter att utöka antalet anordnare av allmänna språkexamina och utveckla anmälningssystemet utgående från användarnas respons.
En person skriver i en anteckningsbok, datorn är också avbildad.

Allmänna språkexamina har ordnats sedan 1994. Sedan 2003 har det varit möjligt att visa tillräckliga språkkunskaper med allmän språkexamen när man ansöker om finskt medborgarskap. Tillräckliga språkkunskaper kan visas med till exempel allmän språkexamen i finska eller svenska på mellannivå. Antalet personer som avlägger allmän språkexamen i finska på mellannivå har ökat betydligt sedan 2003. År 2003 var antalet personer som avlade examen i finska på mellannivå 960, medan antalet år 2023 uppgick till 7 392.

Även om allmänna språkexamina kan användas för flera olika syften, till exempel när man ansöker om arbete eller studieplats, är det utgående från kundresponsen möjligt att konstatera att största delen av de som avlägger examen i finska eller svenska på mellannivå behöver examen i samband med att de ansöker om finskt medborgarskap.

Det ökade intresset märks i synnerhet när anmälningen till examen i finska eller svenska på mellannivå öppnar. Till följd av det ökade intresset för allmänna språkexamina blir examenstillfällena fullbokade allt snabbare.

Anmälningen till deltagande i allmänna språkexamina den 18 maj öppnade måndagen den 22 april 2024. Examenstillfällena var fullbokade inom cirka 15 minuter och utgående från antalet besökare på webbsidorna och den respons som Utbildningsstyrelsen har tagit emot var det tyvärr många som inte kunde anmäla sig till önskat examenstillfälle.

Det är möjligt att visa de språkkunskaper som krävs för finskt medborgarskap på flera olika sätt

Allmän språkexamen i finska eller svenska används i synnerhet för att visa språkkunskaper när man ansöker om finskt medborgarskap. Allmän språkexamen är dock endast ett sätt att visa språkkunskaper när man ansöker om medborgarskap. Språkkunskaper kan även visas med studier inom grundläggande utbildning, gymnasiestudier, studier för yrkesexamen eller högskolestudier som genomförts i Finland.

I medborgarskapslagen nämns även språkexamina för statsförvaltningen (VKT), som Utbildningsstyrelsen även ansvarar för, som ett sätt att visa språkkunskaper vid ansökan om medborgarskap. Det är även möjligt att visa tillräckliga språkkunskaper vid ansökan om medborgarskap med språkexamen för statsförvaltningen på nöjaktig nivå. Språkexamina för statsförvaltningen är i huvudsak avsedda för att visa kunskaper i det andra inhemska språket finska eller svenska för anställda inom den offentliga förvaltningen. På grund av detta handlar uppgifterna i språkexamina för statsförvaltningen i första hand om arbetsuppgifter inom offentlig förvaltning, medan temana för uppgifterna i allmänna språkexamina gäller situationer i vardagen. Språkexamina för statsförvaltningen kan lämpa sig för en person som klarar av att relativt lätt läsa till exempel texterna på olika finska myndigheters webbplatser.

Mer information om hur man visar språkkunskaper när man ansöker om medborgarskap och andra frågor som gäller ansökan om medborgarskap finns i första hand på Migrationsverkets webbplats. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för ärenden som gäller finskt medborgarskap.  

Utbildningsstyrelsen strävar efter att utöka antalet anordnare av allmänna språkexamina

På grund av det ökade intresset för i synnerhet examen i finska och svenska på mellannivå strävar Utbildningsstyrelsen efter att lägga till nya anordnare av allmänna språkexamina i olika delar av Finland. Anordnarna av allmänna språkexamina ska uppfylla de lagstadgade kraven bland annat när det gäller kompetens, lokaler och utrustning. För att säkerställa detta utför Utbildningsstyrelsen alltid inledningsvis en noggrann inledande utredning.

Testtillfällen för allmänna språkexamina ordnas lokalt runt om i Finland. För närvarande uppgår antalet anordnare till 55. Anordnarna av allmänna språkexamina är vanligtvis läroanstalter av olika slag eller utbildningsanordnare. Deras huvudsakliga uppgift är att ordna utbildning och anordnandet av allmänna språkexamina är endast en verksamhetsform bland andra. Anordnarnas utbildningsverksamhet kan innebära begränsningar bland annat för när och hur många examenstillfällen som det är möjligt att ordna vid varje testställe.

Anmälningssystemet för allmänna språkexamina utvecklas utgående från användarnas respons

Avsikten med anmälningssystemet är fylla platserna vid examenstillfällena så effektivt som möjligt och göra det smidigt för deltagarna att anmäla sig. Anmälningssystemet förnyades hösten 2023 och utvecklas kontinuerligt utgående från erfarenheterna från anmälningsomgångarna och responsen från användarna. Utbildningsstyrelsen har även samlat in respons från anmälningsomgången som inleddes 22.4.2024.

Vi samlar fortsättningsvis in respons för utvecklingen av anmälningssystemet. Du kan använda webbformuläret för att ge oss respons 3–17.5.2024. Vi är tacksamma för all respons – den är viktig för oss och vi går igenom den noga.

Avsikten är även att systemet för allmänna språkexamina ska digitaliseras så snart som möjligt, för att göra det smidigare att avlägga examen och för att deltagarna snabbare ska få sina resultat.