Nyheter

De ungas röst: Vad betyder internationella erfarenheter för oss?

Program Erasmus+ Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen EU:s ungdomsprogram Eurodesk Internationalisering Kulturell mångfald
Internationella erfarenheter ger unga nya möjligheter och perspektiv.
Erasmus+ -projektiin osallistuneita nuoria autossa.

Skribent: Martta Sergeeva (praoelev, Koordinering av EU-program, Utbildningsstyrelsen)

För många unga innebär internationella erfarenheter mycket mer än resor och främmande kulturer eller språk – de utgör är ett fönster mot världen och nya möjligheter att lära sig. Men vad anser unga själva? Jag intervjuade några med mig jämnåriga personer i åldern 15–18 år om deras syn på internationella erfarenheter.

Vad intresserar dig när det kommer till internationella erfarenheter och internationalisering?

”Jag är särskilt intresserad av hur man lever i andra länder och av andra kulturer.”

“Jag vill lära känna nya människor och lära mig om hur de lever.”

Nuoria ulkona pelaamassa ja tutustumassa toisiinsa.
Aktivitet i syfte att lära känna varandra i Nederländerna år 2022.

Vilka slags internationella erfarenheter har du själv?

”Jag har fantastiska erfarenheter från mitt Erasmus+-utbyte.”

“Utbytet gav mig en möjlighet att fördjupa mig i en ny kultur och bli vän med människor från olika länder.”

Vilken nytta kan man ha av internationalisering och internationella erfarenheter?

”Internationalisering ger nya perspektiv och möjligheter att lära känna olika kulturer.“

“Nya vänskapsrelationer med personer från andra länder ger möjligheter att lära sig nya språk och förstå olika slags människor.”

Skulle du uppmuntra andra att skaffa internationella erfarenheter? Varför?

”Jag uppmuntrar absolut andra att skaffa internationella erfarenheter. Det är fantastiskt med internationella erfarenheter som det inte alltid är möjligt att få i hemlandet.”

“De egna färdigheterna att kommunicera och språkkunskaperna i engelska utvecklas samtidigt som man får värdefulla upplevelser från olika länder.”

Ryhmä nuoria ulkona hymyilemässä kameralle.
Erasmus+-projektets sista kväll sommaren 2023.

Av intervjuerna står det klart att de unga anser att internationalisering har flera fördelar. De unga uppmuntrar andra att skaffa sig internationella erfarenheter och påminner om att de inte är begränsade till språkstudier, utan vidgar världsbilden och ger upplevelser och erfarenheter för livet.