Nyheter

Enhetlig utveckling av kvaliteten i yrkesutbildningen i Europa

Aktuellt Yrkesutbildning Kvalitet och utveckling
Kvaliteten i yrkesutbildningen utvecklas på ett enhetligt sätt i Europa och i linje med Europeiska kommissionens utbildningspolitiska mål. Med yrkesutbildning av hög kvalitet främjas konkurrenskraft samt social rättvisa och resiliens. Utbildningsstyrelsen främjar dessa mål genom EQAVET-projektet för kvalitetsledning.
EQAVET-logo
EQAVET-logotyp

Den europeiska referensramen för kvalitetsledning är EQAVET-rekommendationen (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) som utgår från en modell för kontinuerlig förbättring. Rekommendationen innehåller gemensamma principer för kvalitet och kvalitetssäkring i yrkesutbildningen. Det är möjligt att beakta nationella särdrag vid tillämpningen av rekommendationen. 

EQAVET-projektet för kvalitetsledning finansieras av Europeiska kommissionen 2023–2026. Inom projektet utvecklas rutiner för kvalitetssäkring inom yrkesutbildningen. Utbildningsstyrelsen ansvarar för projektet, som genomförs i samarbete med utbildningsanordnarna och NRP-referenspunkterna (Quality Assurance National Reference Point) i de övriga länderna.  

Målet för projektet är att utveckla kvalitetssäkringen samt analysmetoder, självvärdering och kollegialt lärande.

Projektet innehåller följande delområden: 

  • samordning av det nationella kvalitetsnätverket för yrkesutbildning
  • utveckling av en modell för utvärdering av effekterna av revidering av examensgrunderna
  • utvärdering av strukturella faktorer som ingår i Utbildningsstyrelsens normer och myndighetsstyrning för yrkesutbildningen, och som inverkar på hur likvärdiga olika utbildningsvägar är för olika studerande
  • utveckling av ett nationellt uppföljningssystem för användningen av färdplanen för hållbarhet inom yrkesutbildning
  • utveckling av en systematisk modell för publicering av resultat av nationella studerande- och arbetslivsresponsenkäter
  • främjande av internationell peer review-utvärdering för yrkesläroanstalter i samarbete med Kroatien, Estland och Slovenien
  • studiebesök för utbildningsanordnare till ett annat medlemsland i EQAVET-nätverket 
  • internationell workshop för att tillsammans utveckla kvalitetssäkringen av digitala lärmiljöer i yrkesutbildningen
  • peer review-utvärdering på nationell nivå i Finland samt deltagande i peer review-utvärderingar på nationell nivå i samarbete med övriga nationella NRP-referenspunkter

Användningen av EQAVET-rekommendationerna främjas i aktivt samarbete inom EQAVET-nätverket, som utgörs av nationella referenspunkter för kvalitetsledning. I Finland är NRP-referenspunkten placerad vid Utbildningsstyrelsen. Europeiska kommissionen leder utvecklingsarbetet. 

Mer information: 

undervisningsrådet Riikka Vacker, riikka.vacker [at] oph.fi (riikka[dot]vacker[at]oph[dot]fi)