Nyheter

Fokus på EU:s värderingar och grönt resande år 2024

Understöd Medborgaraktivitet Ungdomsväsendet Erasmus+ Ungdomssektorn EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Insatserna inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren fortsätter i huvudsak som tidigare år 2024. Nytt för i år är en höjning av stödet för grönt resande och andra former av stöd för mobilitetsprojekt. Fokus ligger även på EU:s grundläggande värderingar.
Rautatieasema, taustalla näkyy juna ja auringonvaloa

År 2024 ordnas två ansökningsomgångar för insatser inom Erasmus+ för ungdomssektorn. Under vårens ansökningsomgång avslutas ansökningsomgången för mobilitetsprojekt 20.2.2024 och ansökningsomgången för partnerskap för samarbete 5.3.2024. Höstens ansökningsomgång avslutas 1.10.2024. Det lönar sig att notera att det inte ordnas någon ansökningsomgång för Erasmus+-projekt i början av maj i år. 

Ansökningstiderna för Europeiska solidaritetskårens solidaritetsprojekt är i år 20.2.2024, 7.5.2024 och 1.10.2024. Ansökningstiden för volontärverksamheten avslutas 20.2.2024. Ansökningsdatum för kvalitetsmärket för volontärverksamhet är 7.5.2024, 31.10.2024 och 31.12.2024. 

Ansökningstiden avslutas alltid klockan 13.00 finsk tid.

Under ansökningsomgången år 2024 ligger fokus när det gäller såväl Erasmus+ som Europeiska solidaritetskåren på EU:s grundläggande värderingar. De sökande ska på ansökningsformuläret intyga att de förbinder sig till de grundläggande värderingarna människovärde, mänskliga rättigheter, frihet, demokrati, jämlikhet och respekt för rättsstatsprincipen. Vi uppmuntrar nu er att reflektera över hur detta tar sig uttryck i era projekt och gemensamma aktiviteter. 

Ökade stödbelopp för mobilitetsprojekt en av årets nyheter

För mobilitetsprojekt (KA1) höjs bland annat organisationsstödet, resebidraget, inkluderingsstödet och det individuella stödet. Även miljöansvar betonas i högre grad genom att stödbeloppen för grönt resande höjs och antalet resedagar som man kan beviljas stöd för ökar. Det är möjligt att få stöd för grönt resande om minst 50 procent av resan genomförs på ett ekologiskt resesätt, till exempel med tåg.

Åldersgränsen för DiscoverEU-inkluderingsinsatsen, som möjliggör tågresor i Europa för personer i åldern 18 år, kommer snart att bli lite mer flexibel. Den unga personen ska vara 18 år när projektet inleds. Projektets längd stiger nu till 24 månader, vilket innebär att den unga kan vara äldre än 18 år när resan påbörjas.

Vissa ändringar kommer att ske när det gäller volontärperiodernas längd inom Europeiska solidaritetskårens volontärverksamhet. Perioder under två månader är nu möjliga för alla unga. Det kommer även att bli möjligt att mer flexibelt kombinera korta volontärperioder, teamprojekt, nationella projekt och långvariga volontärperioder. Periodens totala längd får inte överskrida 12 månader för en enskild ung persons del. Även resebidragen kommer att höjas.