Nyheter

Ge respons på Utbildningsstyrelsens webbplats och den förnyade sökfunktionen

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik
Den förnyade sökfunktionen på Utbildningsstyrelsens webbplats har varit i bruk under våren och webbplatsens struktur har även förnyats utgående från den respons som vi mottagit. Temat för årets kundenkät är utöver användningen av sökfunktionen hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina. Du kan besvara enkäten på svenska eller finska. Enkäten kan besvaras fram till den 24 maj.
Händerna framför datorn.

Utbildningsstyrelsens webbplats tillhandahåller information för yrkesverksamma inom småbarnspedagogik, utbildning och livslångt lärande samt personer och organisationer som deltar i internationella projekt och utbytesprogram. Totalt hade webbplatsen 4,9 miljoner besök under 2023. 
Webbplatsen innehåller information om Utbildningsstyrelsen olika tjänster, förnyelsen av grunderna för läroplaner och examina och pedagogiska stödmaterial. Alla uppdaterade föreskrifter och bestämmelser finns i tjänsten eGrunder.

Utgående från den respons som vi tagit emot av våra kunder har sökfunktionen på webbplatsen  förnyats på ett mångsidigt sätt. Med hjälp av funktionen hittar man nu lättare den information som man letar efter och det är även möjligt att rangordna resultaten enligt publikationstidpunkt eller namn. I den huvudsakliga sökfunktionen finns även separata sökfunktioner för evenemang, publikationer, finansiering, vanliga frågor och kontaktuppgifter i telefonkatalogen. Uppe på sidan i sökfunktionen är det även möjligt att välja dessa funktioner. Även de olika filtren som används i sökfunktionen har förtydligats och listan med sökresultat har förbättrats så att man lättare ser vad innehållet handlar om och till exempel när en nyhet har publicerats.

En ny del, Teman och utveckling, har publicerats på webbplatsen. I den nya delen har vi samlat teman som är gemensamma för de olika utbildningsformerna, såsom digitalisering och välbefinnande. I den nya delen kommer även information om utvecklingsnätverk och projekt att publiceras. Delen Utveckling och internationalisering , som samlar allt material som gäller främjande av internationalisering, har även förnyats. Förra året förnyade vi även delen Uppgiftsinnehåll och analys, som innehåller mångsidig information om bland annat statistik, prognostisering och jämförelser. 
 

Hjälp oss att utveckla webbtjänsten genom att besvara vår enkät senast 24.5

En viktig del av utvecklingen av webbplatsen är responsen från våra årliga kundenkäter. Utgående från responsen har vi bland annat skapat en tydligare struktur för webbplatsen och gjort det lättare att hitta information. Vi har även förnyat sökfunktionen på webbplatsen.

Genom att besvara enkäten kan du påverka och bidra med värdefull information till stöd för arbetet med att utveckla Utbildningsstyrelsens webbplats. Vårt mål är att webbplatsen ska vara ännu mer användarvänlig för alla besökare. Enkäten är öppen fram till den 24 maj och du kan besvara den på svenska eller finska. Det tar ungefär fem till tio minuter att svara på frågorna.

I enkäten kan du ge respons på bland annat den förnyade sökfunktionen och på hur lätt det är att hitta grunder för läroplaner och examina.