Meddelanden

I vårens andra gemensamma ansökan till högskolor fanns 144 300 sökande

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Antalet sökande till yrkeshögskolor och universitet i vårens andra gemensamma ansökan var 144 300, vilket är 2 300 flera än förra året. Det fanns nästan 51 000 nybörjarplatser att söka till inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar som inleds på hösten.
Dekorativ bild.

Den gemensamma ansökan till högskolorna avslutades på onsdagen den 27.3. Av de sökande ansökte 44,3 % enbart till yrkeshögskolor och 40,3 % enbart till universitet; 15 % sökte till bådadera. Det fanns cirka 51 000 nybörjarplatser inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar, varav 53 % vid yrkeshögskolor och 47 % vid universitet.

Flest antal sökande fanns inom hälsovård och välfärd, handel, administration och juridik samt inom det samhällsvetenskapliga området. Det var möjligt att söka till sammanlagt sex ansökningsmål och medeltalet var 2,8 ansökningsmål per sökande. Det fanns närmare 1 600 ansökningsmål i den gemensamma ansökan. 

Utbildningarna som ingår i den gemensamma ansökan riktas huvudsakligen till personer som avlagt en examen på andra stadiet. Dessa utbildningar lockade 125 700 sökande. 

Flertalet av de sökande (96 %) fyllde i sin ansökan med stark identifiering. 

Det medicinska utbildningsområdet behöll sin dragningskraft

Antalet sökande per nybörjarplats varierar enligt utbildningsområde. Konkurrensen är hårdast bland sökande till medicin (9,3 sökande per nybörjarplats). Det fanns mer än fem eller sex sökande per nybörjarplats till de samhällsvetenskapliga områdena (6,5) samt till handel, administration och juridik (5,3). 

Färre än fem sökande konkurrerar om en nybörjarplats inom tjänstebranschen (4,8), de konstnärliga och kulturområdena samt lant- och skogsbruk (4,6) samt inom hälso- och välfärd, databehandling och kommunikation samt de humanistiska områdena (4,2).

Antalet sökande per nybörjarplats är lägst inom de naturvetenskapliga områdena (3,4), de tekniska områdena och det pedagogiska området (3,0 sökande/nybörjarplats).

Resultaten i den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5., samtliga resultat ges 4.7.

Resultaten i antagning på basis av betyg publiceras senast måndagen den 27.5. I den betygsbaserade antagningen godkänns sökande till högskola enbart på basis av studentexamensvitsorden, en internationell EB-, IB eller RP/DIA examen eller på basis av en yrkesinriktad grundexamen. Den betygsbaserade antagningen gäller dock bara yrkesinriktade grundexamina som avlagts från och med 1.8.2015. Antagningsresultaten syns i tjänsten Min Studieinfo före urvalsproven.

Samtliga resultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 4.7.


Mer information

Specialsakkunnig Minea Wilo-Tanninen minea.wilo-tanninen [at] oph.fi (minea[dot]wilo-tanninen[at]oph[dot]fi) tfn 029 5331397
Specialsakkunnig Mikko Eronen mikko.eronen [at] oph.fi (mikko[dot]eronen[at]oph[dot]fi) tfn 029 533 1485