Nyheter

Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar en föräldrakväll med stöd och information om att återhämta sig från traumatiska händelser och våld bland skolelever

Aktuellt Grundläggande utbildning Lärmiljö Lärare och pedagogisk personal Säkerhet och trygghet
Institutet för hälsa och välfärd och Utbildningsstyrelsen ordnar den här veckan en föräldrakväll på temat att återhämta sig från trauma, ungas välbefinnande och våld bland skolelever. Den virtuella föräldrakvällen ordnas torsdagen den 18 april klockan 17–18. Föräldrakvällen är avsedd i synnerhet för föräldrar till barn i skolåldern och för skolelever tillsammans med sina föräldrar.
Valtakunnallinen virtuaalinen vanhempainilta THL

Under kvällen behandlas aktuella teman som har väckt oro i samband med den tragiska skolskjutningen i Vanda. I föräldrakvällen deltar sakkunniga inom familjetjänster och undervisningsväsendet samt forskare i våld och trauma.

På programmet står bland annat inlägg om behovet av hjälp i familjer till följd av skolskjutningen och utbreddheten hos våld bland skolelever och åtgärder för att motverka detta. Dessutom behandlas möjligheter att återhämta sig från traumatiska händelser och hur man kan diskutera krissituationer med barn.

Det är möjligt att delta i föräldrakvällen direkt på nätet och ingen förhandsanmälning krävs. Föräldrakvällen spelas inte in. Föräldrakvällens språk är finska, men förhandsfrågor till experter kan också ställas på svenska och engelska. Tillställningen tolkas till teckenspråk.

Välkommen med i en diskussion om viktiga frågor. Du kan ställa frågor till de sakkunniga på förhand, som besvaras under kvällen.

 

Mer information
 

Oliver Kiviharju
producent
tfn 029 524 7861
fornamn.efternamn [at] thl.fi