Nyheter

Koovee bygger broar för innebandykompetens i Lettland och Tyskland

Erfarenheter Idrott och sport Erasmus+ Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport Internationell mobilitet Internationalisering
Inom Tammerforsföreningen Koovee diskuterade man hur man inom föreningen skulle kunna utveckla träningen och verksamheten för en enskild gren. Svaret hittades med Erasmus+-programmet. Inom programmet utvecklas nu grenträningen för innebandy tillsammans med tyskar och letter.
Kooveelaiset kansainvälisten kumppanien kanssa Tampereella
Stämningar från det gemensamma mötet mellan Tammerfors, lettiska och tyska innebandyklubbar.

Om man bara följer idrottslivet genom att se på kvällens sportnyheter kan man tro att Tammerfors bara har två stora idrottsföreningar:  Ilves och Tappara.

Det finns däremot också andra traditionella föreningar i staden, såsom Koovee, som om fem år fyller hundra år, och som kan betraktas som en finländsk storförening utifrån både medlemsantalet och idrottarnas prestationer.

Koovee har idag över 4 000 medlemmar i sammanlagt 13 grenar, med allt från brottning, konståkning, simning, orientering och lagsporter.

Koovee är verkligen en förening med många grenar, vilket samtidigt innebär att varje gren inom Koovee utvecklas inom en mångfacetterad organisation.

Alla grenar, med verksamhet och träning, kan inte utvecklas på samma sätt, vilket har fått föreningsaktörerna i Koovee att titta på samarbetsmöjligheter även utanför föreningen.

För innebandy pågår ett internationellt utvecklingsprojekt för tre föreningar inom Koovee. Projektet fick finansiering från Erasmus+-programmet.

– Det är inte överdrivet att säga att träningskompetensen inom innebandy i Finland är av internationell toppklass. Det finns en global efterfrågan och vi började fundera på vilka internationella möjligheter vi hade både för att sprida kompetensen och för att samtidigt lära oss mera själva, säger Juuso Laamanen, verksamhetsledare för Koovee.

Partnerna blev genast intresserade

Laamanen, som snart arbetat som verksamhetsledare i fyra år, säger att han tidigare endast ytligt kände till Erasmus+-programmet och dess Sport-verksamhet.

– Jag hade under en tid funderat på hur vi skulle kunna hålla verksamheten för innebandy uppdaterad och göra nya saker. När jag sedan bekantade mig närmare med Erasmus+-programmet insåg jag att programmets mål stämmer överens med våra mål.

Kartläggningen av eventuella projektpartner inleddes och Koovee hittade sådana via egna nätverk. I projektet deltar nu innebandyföreningarna FBK Valmiera från Lettland och SC DHfK Leipzig från Tyskland tillsammans med Koovee.

Laamanen har själv spelat två säsonger i Leipzig-laget. Arto Riihimäki, tidigare huvudtränare för representationslaget i Koovee, hade i sin tur kontakter till Lettland från tiden då Riihimäki var huvudtränare för landslaget i Lettland.

Riihimäki rekommenderade Valmiera som en god och intressant organisation, berättar Laamanen.

– Vi kontaktade föreningarna och ingen av dem behövde övertalas desto mer. Projektet godkändes och kunde inledas mycket snabbt.

Projektansökan blev klar i slutet av 2022 och det 1,5-åriga projektet inleddes redan i mars 2023. Koovee blev således den första finländska föreningen som koordinerade ett centraliserat Erasmus+-projekt samt den första innebandyföreningen i Europa som fick Erasmus+-finansiering.

Lettisk fysik, tysk inkludering

Enligt Laamanen är målet att utveckla föreningarnas verksamhet och grenträning ”i en alldeles betydande utsträckning”.

När projektet inleddes började föreningarna hålla kontakt regelbundet. Inom varje förening bildades egna interna organisationer som tillsammans med sina partner utarbetar åtgärder och målsättningar.

Rent konkret har man till exempel analyserat hur föreningarna genomför grenträningen för olika åldersklasser och utvärderat träningens ändamålsenlighet.

Man kom också överens om ansvarsområden för de tre partnerna utifrån deras respektive styrkor.

– Temat för Lettland är fysisk träning, det vill säga när vi går till en workshop i Lettland finns det en helhet om fysisk träning och sidoträning.

Tyskarnas styrka för grenen är enligt Laamanen de jordnära, mänskliga och inkluderande värden som råder i föreningen och den tyska innebandyn.

– I Tyskland finns det hobbyutövare i mycket olika livssituationer och även med mångkulturell bakgrund. Att möta olika slags människor i grenträning är en verksamhet på vardagsnivå som vi andra vill lära oss av.

Koovees ansvarsområde är naturligtvis innebandy som grenträning.

Grunderna före högflygande debatter om grenen

I september 2023 samlades de tre föreningarna för en två dagar lång workshop i Vanda och Tammerfors. Under våren 2024 ordnas motsvarande evenemang i Lettland och Tyskland.

– Det viktigaste i projektet är att dokumentera workshopparna både som en del av slutrapporten och för föreningarnas dagliga bruk. För alla tränare i de tre föreningarna ordnas också ett separat webbinarium där vi delar och refererar till god praxis som hittats i projektet.

Utöver slutrapporteringen produceras material och sammanfattningar på varje förenings webbplats där man förklarar hur föreningens verksamhet och träning ordnas.

– Man kan säga att de mest utvecklade länderna i innebandy är Finland, Sverige, Tjeckien och Schweiz. Därför lönar det sig att erbjuda svar på grundläggande frågor i utvecklingsländerna. Med andra ord, vi kommer inte gå så långt in i debatten om grenen ännu, säger Laamanen.

Men man har redan siktat längre och framåt i projektet. Enligt Laamanen har ett centralt syfte med det pågående projektet varit själva samarbetet. När projektet avslutas hoppas Laamanen att det mellan föreningarna har byggts en bro som fungerar även efter projektet.

– Om det alltså finns spelare eller tränare i Lettland eller Tyskland som vill pröva lyckan i Finland, ser de förhoppningsvis Koovee som ett alternativ. Och tvärtom. Jag var 23 år när jag åkte till Tyskland för att spela. Jag såg bland annat att man kan arbeta som halvproffs där och till exempel studera samtidigt.

Projektet har redan lockat spelare från partnerlag som är intresserade av utbyte med Tammerfors. Vintern 2024 kommer spelare i de äldsta junioråldersklasserna för att bekanta sig med föreningen och känna på möjligheten att spela i Koovee.

Under diskussionerna har man också övervägt en eventuell fortsättning på projektverksamheten.

– Vi har diskuterat antingen ett allt tätare samarbete mellan oss tre ursprungliga partner, men också hur man skalar upp projektet med ett par tre nya projektpartner.

Enligt Laamanen har projektet visat sig vara belönande redan nu när det är halvvägs.

– Jag skulle definitivt uppmuntra alla föreningar att fundera på motsvarande projekt, om det bara finns intresse och lite mod.

 

Tekxt: Matias Manner 

 

Erasmus+ Sport projekt: Enhancing competence, quality and responsibility in floorball coaching

Koordinator: Koovee ry 

Partners: FBK Valmiera (Lettland) ja SC DHfK Leipzig (Tyskland)

Projektets varaktighet: 2023-2024

Erasmus+ bidrag: 60 000€