Nyheter

Nya utvecklingsprojekt främjar kontinuerligt lärande

Lärare och pedagogisk personal Vuxenutbildning Yrkesutbildning Fritt bildningsarbete Lärare och pedagogisk personal
De första projekten inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande har inlett sin verksamhet. JOPPI – ESF+-samordningsprojekt, som koordineras av Utbildningsstyrelsen, stöder utvecklingsprojekten i deras verksamhet.
 Läraren visar ett komplicerat mönster på tavlan.
Medfinansieras av Europeiska unionen -logo

Nya utvecklingsprojekt främjar kontinuerligt lärande

De första projekten inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande har inlett sin verksamhet. Åtta nya ESF+-utvecklingsprojekt har beviljats finansiering. Inom projekten utvecklas bland annat branschspecifika nätverk, kompetensen hos utbildningsanordnarna att svara på efterfrågan och behov inom kontinuerligt lärande, utbildning som förbereder för universitetsutbildning för invandrare samt nya verksamhetsmodeller för att stödja särskilt välkomna grupper.

Projekten inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande är följande:

  • JOUVA Verkostosta voimaa - jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla (Huvudansvarig Jyväskylän yliopisto)
  • OHITE - Jatkuvan oppimisen palvelumalli kestävän ja hiilineutraalin valmistavan teollisuuden tarpeisiin (Huvudansvarig Tampereen ammattikorkeakoulu)
  • Verkostot vesille! Vesialan jatkuvan oppimisen verkosto (Huvudansvarig Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy)
  • Kontinuerligt lärande i samverkan - utveckling av framtidens lärstigar (LärSam) (Huvudansvarig Åbo Akademi)
  • VaKe - Valtakunnallinen ammattikorkeakoulujen Master-koulutusten kehittämisfoorumi (Huvudansvarig Hämeen Ammattikorkeakoulu)
  • Kohti yliopistoa – valmentava koulutus maahanmuuttajille (Huvudansvarig Lapin yliopisto)
  • Oodi Ohjaamojen ja oppilaitosten yhteistyölle (Huvudansvarig Jyväskylän ammattikorkeakoulu)
  • INKLU Kohti inklusiivista ammatillista koulutusta (Huvudansvarig Jyväskylän ammattikorkeakoulu)

Genom utvecklingsprojekten inom det riksomfattande temat kontinuerligt lärande skapas verksamhetsmodeller för kontinuerligt lärande i Finland, som svarar på behoven inom såväl arbetslivet som hos individerna själva när det gäller att utveckla och förnya den egna kompetensen. För temat ansvarar undervisnings- och kulturministeriet och den finansierande myndigheten är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

JOPPI – ESF+-samordningsprojekt för kontinuerligt lärande är ett samordningsprojekt för det riksomfattande temat kontinuerligt lärande. Samordningsprojektet har inlett arbetet med utvecklingsprojekten och stöder dem i deras verksamhet när det kommer till att bilda nätverk, producera information och kommunicera.

Samordningsprojektet kommer snart att närmare presentera projekten:  gå med i vår LinkedIn-grupp och håll ett öga på våra webbsidor!