Nyheter

Nytt hopp för Ukraina: 15 inspirerande projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren

Projekt Erasmus+ Erasmus+ Vuxenutbildningen Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Internationalisering Utveckling av utbildningen Ukraina
I Europeiska kommissionens nya publikation “Building hope: Europe's solidarity with Ukraine” presenteras 15 projekt inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren till stöd för personer som lidit konsekvenser av kriget i Ukraina. I publikationen beskrivs hur projekten inom Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren har haft en konkret inverkan och underlättat livet för ukrainare som lidit konsekvenser av kriget. Även två projekt från Finland ingår.
Piirroksia ilmoitustaululla.

Inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren är det möjligt att erbjuda ett viktigt stöd för individer och gemenskaper som möter oväntade utmaningar. Stödet är särskilt viktigt för dem som lider av den rådande krigssituationen i Ukraina.

Tack vare programmen är det möjligt att slutföra studier som blivit avbrutna av kriget, främja mobilitet i anknytning till lärande, möjliggöra utveckling av olika slags färdigheter och kunskaper, bekämpa desinformation och främja integrering av flyktingar.

Europeiska kommissionens nya publikation presenterar 15 avslutade och pågående projekt inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren genom verkliga berättelser. Inom projekten erbjuds möjligheter till utbildning och samhälleliga utmaningar behandlas. Projekten har en betydande långsiktig positiv inverkan på livet för personer som lidit konsekvenser av kriget i Ukraina. Projekten är ett bevis på hur man genom utbildning, samarbete och solidaritet kan påverka och bidra till ett bättre liv.

Aktiv delaktighet för elever och studerande och möjligheter för unga från Ukraina

Även två inspirerande projekt från Finland ingår i publikationen. Målet för Erasmus+-projektet ”Responsible Future Learners” som koordineras av Marttilan koulu är att eleverna ska uppmuntras att aktivt vara delaktiga genom att lära sig viktiga färdigheter, såsom kritiskt tänkande och kommunikation i digitala kanaler. Projektet ger eleverna möjlighet att utveckla sitt kunnande tillsammans med andra jämnåriga i Europa och hjälper dem inse vikten av samarbete.

Länsi-Saimaan 4H välkomnar unga volontärer från olika delar av Europa, även Ukraina, inom Europeiska solidaritetskårens volontärprojekt ”European Messengers for Youth Empowerment and Communal Wellbeing” som koordineras av Allianssin Kehittämispalvelut Oy. Inom projektet strävar man även efter att hjälpa offer för det pågående kriget och erbjuda möjligheter för ukrainska unga.

Bli inspirerad och sök finansiering

Genom att presentera framgångsrika projekt i publikationen hoppas man kunna inspirera andra aktörer att inleda motsvarande projekt med stöd av programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren.