Nyheter

Program från allt fler tv-kanaler får visas i undervisningen

Lärare och pedagogisk personal Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Personalutbildning Lärare och pedagogisk personal
För lärare är det viktigt att få använda mångsidigt material i undervisningen. Med licenserna för kopiering och tv-program som Utbildningsstyrelsen skaffat kan lärarna kopiera olika sorters material för elevernas bruk och visa tv-program under lektionerna. I den förnyade licensen för tv-program ingår nu fler kanaler samt en ny streamingtjänst.
Workers in a meeting

Utbildningsstyrelsen har förnyat avtalen med Kopiosto om både kopieringslicenser och användningslicenser för tv-program. Licenserna gäller alla daghem, grundskolor och gymnasier, yrkesinriktade grundutbildningar som leder till en avgiftsfri examen och läroanstalter som får statsandel för grundläggande konstundervisning. 

Med licensen för tv-program kan lärare visa tv-program som en del av undervisningen. I år omfattar licensen även Sanomas tv-kanaler Nelonen, Jim, Liv och Hero. Med licensen får man också visa program från vissa streamingtjänster, där det nyaste tillägget är Sanomas avgiftsfria tjänst Ruutu.

”Det är viktigt att man med licenserna kan erbjuda ett brett utbud av lösningar på olika behov som identifierats. Till exempel har streamingtjänsternas betydelse ständigt ökat, och nu har man ytterligare utvidgat möjligheterna att använda dem”, säger undervisningsrådet Matti Ranta på Utbildningsstyrelsen.

Med användningslicensen för tv-program kan läraren nu

  • spela in och visa inhemska och utländska program från kanalerna Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Nelonen, Jim, Liv och Hero.
  • visa inhemska och utländska program från Yle Arenan, Yle Arkivet och de avgiftsfria streamingtjänsterna MTV Katsomo och Ruutu.

Med licensen för tv-program får man inte visa eller spela in filmer eller reklamer. Licensen gäller inte skolornas klubbverksamhet eller eftermiddagsverksamhet. 

Utbildningsstyrelsen har avtalat om licensen för tv-program med Kopiosto, sändarbolagen och Audiovisual Producers Finland APFI, som företräder produktionsbolagen.

Kopieringslicensen berikar undervisningen

Förutom användningslicensen för tv-program har Utbildningsstyrelsen skaffat Kopiostos kopieringslicens till småbarnspedagogiken och läroanstalterna.

Enligt Kopiostos direktör för juridiska ärenden Kirsi Salmela täcker licenserna mycket bra lärarnas behov för närvarande. ”Med våra licenser kan man i undervisningen kopiera och använda olika material på ett mycket mångsidigt sätt. Vi utvecklar också våra licenser ständigt när nya användningsbehov framkommer.”

Kopieringslicensens omfattning utvidgades redan tidigare, i början av 2023. Samtidigt förtydligades licensvillkoren. Med kopieringslicensen får läraren kopiera, skriva ut, skanna och fotografera kompletterande material för undervisningen. Även eleverna får kopiera bilder och utdrag samt använda dem i sina egna projekt- eller studiearbeten. 

Som stöd för lärarnas användning av verk kan man använda ”20–20-regeln”: Man får kopiera högst 20 %, dock högst 20 sidor, ur samma publikation. Från en webbplats får man kopiera högst 20 bilder eller utskrivna sidor, och ur samma tidning högst 20 artiklar.

Förutom 20–20-regeln är det viktigt att lärarna kommer ihåg att man inte får kopiera uppgiftsböcker eller uppgiftsavsnitt från läroböcker med Kopiostos kopieringslicens. 

Mer information om användningslicenserna för verk som Kopiosto erbjuder läroanstalter finns på Kopiostos webbplats. Om andra licenser och möjligheter att använda verk kan du läsa på Kopiostos upphovsrättswebbplats Kopiraittila.