Nyheter

Projekt har valts för temat Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten

Lärare och pedagogisk personal Lärare och pedagogisk personal
Tolv projekthelheter går vidare till förhandling om finansiering inom ESF+-temat Utveckling av tjänster för barn, ungdomar och familjer och befordran av välbefinnande mot jämlikheten. Bland dessa finns bland annat helheter med koppling till hobbyverksamhet för barn, unga och familjer, övergångsskeden inom småbarnspedagogik och utbildning och likvärdig tillgång till tjänster.
lapset halaamassa toisiaan.

De styrande myndigheterna för temat är social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Administrativ instans är NTM-centralen i Tavastland. Av de valda projekten finansieras två genom ministeriernas samfinansiering, tre av SHM och sju av UKM. De andelar som inte delas ut övergår till följande ansökningsomgång.

Koordination av barns, ungas och familjers delaktighet genomförs av SOS Barnbyar, Nuorten Akatemia och Utbildningsstyrelsen. Koordinationsprojektet fortsätter arbetet med att stärka delaktighet, jämlikhet och jämställdhet för barn, unga och familjer tillsammans med de valda projekthelheterna. Koordinationsprojektet erbjuder även projekthelheterna möjligheter att knyta kontakter sinsemellan och stöd för kommunikation och utvärdering.

Du kan läsa mer på finska på koordinationsprojektets webbplats. På webbplatsen finns även en lista över projekthelheterna som går vidare till förhandling om finansiering.