Nyheter

Riktning åt karriären genom SIMHE-handledning – En journalist och en administratör fick nya tankar genom karriärhandledning

Erfarenheter Högskoleutbildning Internationalisering Samarbete med arbetslivet
SIMHE-handledningen hjälper högutbildade invandrare att integreras i samhället. Det går ofta via utbildning och sysselsättning, vilket var fallet för Anna Jarovaja och Elodie Magnier.
SIMHE

En god handledare kan vända riktningen på en persons karriär när det behövs. Så gick det för Anna Jarovaja och Elodie Magnier när de hittade SIMHE-tjänsterna.

Anna Jarovaja arbetade som journalist i sitt hemland Ryssland i 15 år och ville inte byta bransch helt när hon kom till Finland.

”Jag tror inte att jag kan skriva artiklar på finska, eftersom språket är komplicerat och man verkligen måste känna språket för att kunna göra journalistik på det”, säger hon.

Han studerade finska på webbkurser, men på grund av pandemin kunde hon inte använda språket så mycket. Efter språkkurserna fick hon en plats på KAVA-utbildningen vid yrkeshögskolan Karelia. Det är en förberedande utbildning för högutbildade invandrare. I samband med utbildningen fick hon också karriärvägledning av en SIMHE-handledare.

”Under min praktik frågade jag min chef var hon hade gått i skola, men det var det enda jag visste om studier inom branschen i Finland”, säger Jarovaja.

Yrkeshögskolan Karelia har en egen studieväg till examensstuderande för invandrare som redan har skaffat sig högskoleutbildning. Högskoleutbildade som genomgått den handledande utbildningen på 30 studiepoäng kan söka till examensstudier i en separat ansökan.

”Årligen kan drygt tjugo sådana platser sökas vid olika utbildningar”, säger utbildningschef Ulla Asikainen vid yrkeshögskolan Karelia. Den kommande separata ansökan är redan den fjärde, och den ordnas av Karelia våren 2024. 

Tack vare SIMHE-handledningen hamnade Jarovaja slutligen på samma väg som chefen: hon sökte en plats genom den separata ansökan och studerar nu till medianom. Inom mediebranschen finns det många andra jobb än bara skrivande journalist, och Jarovaja vill nu gå mot dem.

 

Anna Jarovaja.
Anna Jarojava

De egna tankarna får en tydligare form

Elodie Magnier sökte sig till SIMHE-handledningen vid yrkeshögskolan Arcada när hon var arbetslös. Hon hade redan hunnit arbeta som administrativ assistent i en finländsk privatskola, men när arbetet hade upphört ville hon ha karriärhandledning.

”Jag var helt vilse med vad jag ville göra”, minns hon. ”Känslorna skiftade och jag kände mig meningslös.”

Hon hoppades att handledningen skulle ge henne riktning och klarhet. Under handledningstillfällena gick man igenom och verbaliserade hennes styrkor och förmågor, intressen och även kompromisser som hon skulle vara beredd att göra om hon inte genast hottade sitt drömjobb.

”Handledaren bearbetade de tankar som redan fanns hos mig till en mer lättuggad form och hjälpte mig att komma till min egen slutsats”, summerar Magnier.

Under utbildningen gick man igenom nätverkande, meritförteckningen och hur man gör ansökningar, o.s.v. Processen fungerade, eftersom Magnier fick jobb efter handledningen, och hon har nu börjat jobba på en annan skola som administratör – alltså en nivå högre än tidigare.

”Jag räknade att jag före handledningen måste skicka cirka tio ansökningar före jag fick en intervjukallelse, och efter handledningen ledde var tredje ansökan till en intervju”, säger Magnier. ”Under ett års arbetslöshet var SIMHE-handledaren det bästa som hände mig. Efter sessionerna kände jag mig alltid lättad och självsäkrare.”

Henkilökuva Elodie Magnierista.
Elodie Magnier

 

Stor betydelse för Finland och personer som flyttat till Finland

Enligt Ulla Asikainen vid yrkeshögskolan Karelia är det mycket viktigt att de högutbildade som redan flyttat till Finland kan fås till utbildning och därigenom ut i arbetslivet.

”Här finns en stor potential på många områden.”

Hon hoppas att de sparåtgärder som planeras inom utbildningen i Finland inte ska sätta käppar i hjulet och att man ska kunna hålla fast vid dessa tjänster.

”Jag hoppas och tror att denna verksamhet ses som viktig för sysselsättningen och individens framtid.”

De högutbildade som flyttat till Finland är enligt Asikainen ofta mycket motiverade att stanna kvar i regionen och arbeta. 

”De har ofta kommit långt i integrationen och vi stöder den ännu mer på detta sätt.”

Tjänsterna är naturligtvis också viktiga för de studerande själva. Asikainen träffar själv studerande åtminstone i början och slutet av handledningen, och den allmänna stämningen är ofta full av glädje.

”De ser detta som en viktig möjlighet och en väg in i det finländska arbetslivet och samhället.”

Hon påminner att människor inte bara är arbetskraft för Finland, utan att de ska göras till en fullvärdig del av samhället.

”Förberedande utbildning och språkträning är verktyg för detta.”

”Det vore bra om invandrarna kände till SIMHE bättre”

Elodie Magnier säger att hon själv hittade SIMHE halvt av misstag i ett inlägg på Facebook. 

”Jag tycker att det inte talas tillräckligt om de här tjänsterna. Nu när jag såg hur handledningen hjälpte mig vet jag att den kunde hjälpa så många andra.”

Det finns åtminstone gott om information om SIMHE på engelska, vilket hon berömmer.

”Utlänningar vet ofta inte vilka tjänster som erbjuds i Finland och vad de har rätt att söka till. Tillgängligheten är ett problem, eftersom det tar tid att lära sig finska.”

Enligt Ulla Asikainen är kommunikationen om tjänsterna ett ”evighetsproblem”.

”I vilka medier och på vilka forum vi ska vara framme.”

Yrkeshögskolan Karelia i Joensuu är aktiv lokalt i många olika forum och dess tjänster blir bekant för studerande och aktiva invandrare i regionen.

I Joensuu har man beslutat att ordna den förberedande utbildningen som närundervisning, medan andra högskolor erbjuder webbkurser. De är vanligtvis aktiva också i sociala medier inom olika sektorer och försöker på så sätt nå högutbildade inom olika branscher.

”Finland ger goda möjligheter”

Anna Jarovaja säger att Finland är ett land som är bra på att hälsa invandrare välkomna.

”Det finns många stipendier och kurser.”

Om en person som flyttat hit vill vara en del av samhället erbjuds det åtminstone ännu goda möjligheter till det, och en aktiv människa hittar dem. Hon hoppas att Finland även i fortsättningen ska erbjuda språkkurser och handledning.

”Det finska språket är katastrofalt svårt att lära sig”, skrattar hon.

”På kurserna får man verkligen känslan av att man betyder något för det här landet och samhället, och inte bara är en lös spelfigur.”

 

Text: Esa Salminen