Nyheter

Satsning på handledningskompetens i Ukraina genom samarbete med Finland

Program Euroguidance
Ukraina siktar mot framtiden genom att förbereda utbildning för studiehandledare som en del av en omfattande reform av utbildningssektorn. Utbildningsprogrammet tas fram i samarbete med Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK). En grupp sakkunniga från ett universitet i Kiev besökte Finland i oktober.
Euroguidancen sekä HAMKin ja ukrainalaisten vieraiden yhteiskuva

Ukraina behöver stöd för att modernisera handledningen och utbildningen på ett nationellt plan. För reformen som går under namnet New Ukrainian School hämtar man inspiration från andra länder i Europa. I samband med reformen förnyas även studie- och karriärhandledningen. 

Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) håller tillsammans med sin partner Borys Grinchenko Kyiv University på att skapa ett utbildningsprogram för studiehandledare med omfattningen 60 studiepoäng. 

Studie- och karriärhandledningen i Ukraina är fragmenterad och standardiserad utbildning för studiehandledare saknas. Redan år 2026 ska det i och med reformen av utbildningssektorn finnas studiehandledare i skolorna, beskriver Carita Cruz, specialsakkunnig vid HAMK, de konkreta målen för projektet. 

Totalt 15 sakkunniga ingick i gruppen som besökte Finland i oktober. De bekantade sig med utbildningen för studiehandledare vid HAMK och rutinerna för handledning inom olika tjänster och vid olika läroanstalter. 

I synnerhet tanken om livslång handledning, Ohjaamo-modellen (Navigatorn) och fokus på de studerande väckte gästernas intresse. Utvecklingsarbetet fortsätter med en serie webbinarier till stöd för våra ukrainska kollegors arbete med att skapa en kunskapsbeskrivning för studiehandledare och utarbeta en läroplan för utbildningsprogrammet, säger Cruz. 

Det europeiska samarbetet intresserade ukrainarna

Ukraina förnyar sina studie- och karriärhandledningsfunktioner och sitt utbildningssystem med beaktande av systemen i andra EU-länder.

Under sitt besök på Finlands nationella Euroguidance-center vid Utbildningsstyrelsen lärde sig ukrainarna om synen på livslång handledning i Finland och samarbetet för att utveckla handledningssektorn på EU-nivå. Euroguidance främjar utbyte av information inom handledningssektorn och stöder yrkesverksamma i det praktiska arbetet genom att sammanställa goda tillvägagångssätt och arbetsredskap från olika länder. 

De ukrainska besökarna var intresserade av den europeiska dimensionen hos handledning och Euroguidance-nätverkets verksamhet, säger Emma Aalto som jobbar på Finlands Euroguidance-center. 

Vi kunde även dela med oss av information om resurser producerade av nätverket som är tillgängliga på webben även för länder som inte är medlemmar i nätverket.