Nyheter

Skolornas arbetstider och lov läsåret 2024–2025

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning
De flesta kommuner inleder det nya skolåret under vecka 32.
En orange ryggsäck med en bild av en regnbåge hänger på en klädhängare. Det finns kläder runt omkring.

I så gott som alla grundskolor inleds läsåret 2024–2054 under vecka 32, i de flesta fall den 8 augusti 2024. Skolåret avslutas lördagen den 31 maj 2025.

De flesta kommuner har på sina webbplatser publicerat information om arbetstiderna och loven inom förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen samt vid gymnasierna, yrkesläroanstalterna och vuxengymnasierna.

Yrkesläroanstalterna, gymnasierna och vuxengymnasierna kan inleda läsåret vid andra tider än inom den grundläggande utbildningen och loven under läsåret kan också avvika från den grundläggande utbildningens lov. Samma gäller förskoleundervisningen.

Enligt lagen om grundläggande utbildning har läsåret 190 arbetsdagar. Läsårets arbetsdagar minskas med självständighetsdagen, trettondagen och första maj när dessa infaller på en annan vardag än lördag. Läsåret 2024–2025 har 187 arbetsdagar. I förordningen om grundläggande utbildning föreskrivs att läsårets skolarbete avslutas den sista vardagen under vecka 22.

Höstterminen börjar i vecka 32

I de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland inleds höstterminen i den grundläggande utbildningen antingen den 7 eller 8 augusti. 

Skolornas höstlov infaller i slutet av oktober under veckorna 42–43. Jullovet börjar i vecka 51, i de flesta skolor lördagen den 21 december.

Sportloven hålls i omgångar i februari–mars

De flesta skolor inleder vårterminen efter trettondagen, det vill säga tisdagen den 7 januari 2025. 

Sportloven hålls i omgångar under tre veckor i februari och mars. 

 • Först i tur att fira sportlov vecka 8 (17–21.2.2025) är förutom eleverna i huvudstadsregionen bland annat eleverna i Björneborg och Åbo. 
 • Vecka 9 (24–28.2.2025) firas sportlov i bland annat Tavastehus, Kotka, S:t Michel och Tammerfors. 
 • Sist i tur att hålla sportlov vecka 10 (3–7.3.2025) är eleverna i Norra och Östra Finland, till exempel i Uleåborg, Rovaniemi och Kuopio.

Lovdagar som läsåret 2024–2025 är gemensamma för alla är självständighetsdagen den 6 december, påsken från den 18 till 21 april, första maj och Kristi himmelfärdsdag den 29 maj.

Skolornas arbetstider och lov i de största städerna i landskapen i Fastlandsfinland

Helsingfors

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 17–21.2 
 • Skolan avslutas: 31.5

Esbo

 • Skolan börjar:  8.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 17–21.2
 • Skolan avslutas: 31.5 

Vanda finskspråkiga

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 17–21.2.
 • Skolan avslutas: 31.5

Vanda svenskspråkiga

 • Skolan börjar: 12.8
 • Höstlov: 16–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 17–21.2
 • Koulu päättyy: 31.5

Tavastehus

 • Skolan börjar: 7.8            
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1.  
 • Talviloma: 24.2–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Joensuu

 • Skolan börjar: 7.8
 • Höstlov:  14–18.10
 • Joululoma: 21.12–6.1 
 • Sportlov: 3–7.3    
 • Skolan avslutas: 31.5

Jyväskylä

 • Skolan börjar: 8.8  
 • Höstlov: 14.–18.10  
 • Jullov: 21.12–6.1   
 • Sportlov: 24.2–28.2.
 • Skolan avslutas: 31.5

Kajana

 • Skolan börjar: 7.8 
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1 
 • Sportlov: 3–7.3    
 • Skolan avslutas: 31.5

Karleby             

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1  
 • Sportlov: 24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Kotka

 • Skolan börjar: 7.8
 • Höstlov: 21–25.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Kouvola

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 21–25.10  
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 24–28.2 
 • Skolan avslutas: 31.5

Kuopio               

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 14–18.10 
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 3–7.3     
 • Skolan avslutas: 31.5

Lahtis

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 21–25.10
 • Jullov: 21.12–3.1
 • Sportlov:  24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Villmanstrand

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 21–25.10  
 • Jullov: 21.12–6.1 
 • Sportlov: 24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

S:t Michel

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 21–25.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Uleåborg

 • Skolan börjar: 7.8
 • Höstlov: 21–25.10
 • Joululoma: 21.12–6.1
 • Sportlov:  3–7.3
 • Skolan avslutas: 31.5

Björneborg

 • Skolan börjar:  8.8
 • Höstlov: 21–25.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 17–21.2
 • Skolan avslutas: 31.5.

Rovaniemi

 • Skolan börjar:  7.8
 • Höstlov: 14.–18.10. 
 • Jullov: 21.12.–6.1. 
 • Sportlov: 3.–7.3. 
 • Skolan avslutas: 31.5

Seinäjoki

 • Skolan börjar: 8.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov:  24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Tammerfors

 • Skolan börjar:  7.8
 • Höstlov: 14–18.10.
 • Jullov: 21.12–6.1 
 • Sportlov:  24–28.2 
 • Skolan avslutas:  31.5

Åbo

 • Skolan börjar:  8.8
 • Höstlov: 14.–18.10. 
 • Jullov: 21.12.–6.1.
 • Sportlov: 17.–21.2.
 • Skolan avslutas: 31.5.

Vasa

 • Skolan börjar: 9.8
 • Höstlov: 14–18.10
 • Jullov: 21.12–6.1
 • Sportlov: 24–28.2
 • Skolan avslutas: 31.5

Listan är preliminär. Uppdaterade och mer omfattande uppgifter om skolornas arbetstider och lov finns på kommunernas egna webbplatser.

Nyheten har korrigerats 3.6.2024: Tidpunkten för påsken har korrigerats till april.