Nyheter

Större vikt vid ungas synpunkter inom EU som ett arv av Europaåret för ungdomar 2022

Aktuellt Medborgaraktivitet Ungdomsväsendet Erasmus+ Erasmus+ Yrkesutbildningen Erasmus+ Högskoleutbildningen Erasmus+ Ungdomssektorn Erasmus+ Allmänbildande utbildningen Erasmus+ för motions- och idrottsområdet – Sport EU:s ungdomsprogram Europeiska solidaritetskåren Välbefinnande Internationalisering Utveckling av utbildningen Hållbar utveckling Jämlikhet och delaktighet
Europeiska kommissionen har i början av januari 2024 fattat beslut om att främja arvet av Europaåret för ungdomar 2022 genom att stärka ungas röst inom EU:s beslutsfattande. I fortsättningen kommer även effekterna av beslut för unga att beaktas bättre än tidigare.
Hymyileviä nuoria istumassa lattialla.

Europeiska kommissionen kommer att ta i bruk en så kallad ungdomskontroll (”youth check”) för att försäkra sig om att effekterna för unga av olika beslut har beaktats. Denna kompletteras i synnerhet av flera instrument riktade till unga i EU:s ungdomsstrategi 2019–2027. Utöver detta fördjupar 60 initiativ ungas möjligheter att påverka inom Europeiska unionen. 

Andra initiativ som går hand i hand med ungdomskontrollen är dialoger mellan ungdomar och kommissionsledamöter, en serie rundabordssamtal med fokus på ett ungdomsperspektiv och en ny plattform för ungdomsaktörer som underlättar kontinuerliga diskussioner med ungdomsorganisationer, ungdomsforskare, företrädare för medlemsländerna och andra EU-institutioner. Kommissionen stärker även EU:s ungdomsdialog (EU Youth Dialogue). 

Kommissionen har även lagt fram flera konkreta åtgärder för att ta itu med sådant som ungdomar tycker är viktigt, såsom hälsa och välbefinnande, miljö och klimatförändringen, utbildning och arbetspraktik, internationellt samarbete, sysselsättning och inkludering samt europeiska värden.

Det är särskilt viktigt att stärka ungas inkludering och möjligheter att påverka i vårt demokratiska samhället just nu när vi står inför valet till Europaparlamentet i juni 2024. 

I Finland utarbetades under Europaåret teser för beslutsfattare

Målet för Europaåret för ungdomar var att lyfta fram de ungas röst vid beslutsfattande och göra ett permanent avtryck på ungas deltagande. 

I Finland låg fokus under temaåret på finländskt kunnande inom inkludering av unga. I tävlingen Europaåret för ungdomar Awards – Finlands bästa engagerare letade man efter den bästa modellen för att delaktiggöra unga och med ett evenemangsbidrag riktat till unga ville man ge unga en möjlighet att med låg tröskel påverka på sitt eget sätt. 

Som ett arv av Europaåret för ungdomar 2022 formulerade finländska ungdomsorganisationer teser för beslutsfattare för att stärka ungas inkludering och välbefinnande. I teserna ingår krav på åtgärder för ungas bästa i Finland och Europa och möjligheter för unga att delta och vara representerade i beslutsfattandet på alla nivåer inom politiken.