Meddelanden

Studieplats för 11 300 till högskolornas utbildningar på främmande språk och Konstuniversitetet

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande Statistik
I den första gemensamma ansökan på våren fanns över 63 800 sökande, av vilka 18 % fick en studieplats. Antalet sökande ökade med 4 procent jämfört med 2023.
Unga studenter pratar glatt med varandra.

Till högskolornas utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet och utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet godkändes 11 300 studerande, vilket är drygt 1 700 fler än ifjol. 

Det fanns cirka tusen fler nybörjarplatser i årets ansökan. Andelen antagna ökade, då 18 % av de sökande fick en studieplats år 2024. Motsvarande andel år 2023 var 16 %.

I årets ansökan fanns ca 8 300 nybörjarplatser i 412 ansökningsmål till högskolornas utbildningar på främmande språk, Konstuniversitetet och utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet.

Det var svårast att få en studieplats inom konst- och kulturområdet dit 6 % antogs, och till tjänstebranschen med 6 % antagna. Lättast var det att få en studieplats vid de tekniska områdena, dit 17 % av de sökande antogs.

Av dem som fick en studieplats antogs 50 % till utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen eller till universitetsutbildningar som leder till kandidatexamen eller kandidat- och magisterexamen. Därtill godkändes 50 % till universitetens magisterutbildningar och till högre yrkeshögskoleexamina.

Av dem som sökte till yrkeshögskola antogs 16 % och andelen antagna till universitet var 15 %. Av de antagna är 23 % finländska medborgare. Medborgarskap i Bangladesh och Pakistan var näst vanligast bland de antagna. 71 % av de antagna är medborgare i ett land utanför EU/EES-området.

Studieplatsen ska tas emot senast fredagen den 11 juli före kl. 15

De sökande fick information om resultaten i den gemensamma ansökan förra veckan. Studieplatsen ska tas emot senast den 11 juli före kl. 15. Man kan bli antagen från reservplats fram till den 30 juli.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökan till studieplatser som inte fylls i den gemensamma ansökan. Möjliga utbildningar och ansökningstiderna till dem publiceras i Studieinfo och på högskolornas egna webbplatser allteftersom högskolorna beslutar om ordnandet av tilläggsansökan. Ansökan sker via tjänsten Studieinfo.

Från och med år 2020 har vårens gemensamma ansökan till högskolorna indelats i två separata gemensamma ansökningar. I den första gemensamma ansökan ansöker man om studieplats till högskoleutbildningar på främmande språk och utbildningar vid Konstuniversitet. Till utbildningarna i teaterkonst vid Tammerfors universitet ordnas inte antagningar varje år. I den andra gemensamma ansökan på våren ansöker man om studieplats inom finsk- och svenskspråkiga högskoleutbildningar. Utbildningarna börjar på hösten.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Janni Jokela, janni.jokela [at] oph.fi, tfn 029 533 1818
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485