Nyheter

Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs – materialet hittas i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog

Aktuellt Statistik
Tjänsten Datainsamlingar.fi stängs i början av juni. Orsaken till att tjänsten stängs är den låga användningsgraden. Det ekonomiska läget innebär även att man är tvungen att hitta sätt att spara.
Kuva opiskelijoista

Tjänsten Datainsamlingar.fi som öppnade vid årsskiftet 2020 samlade datainsamlingar inom utbildning och småbarnspedagogik och material baserade på insamlingarna i en och samma tjänst. Tjänsten fungerade som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och utnyttja resultaten. Med tjänsten strävade man efter att svara på behoven hos läroanstalter, forskare och myndigheter.

Användningen av tjänsten har dock varit mindre än väntat och användarna har inte hittat till tjänsten i önskad utsträckning.

– Vi har utrett användningen med bland annat en användarenkät och ett lärdomsprov. Det skulle ha krävts ett omfattande arbete för att utveckla tjänsten så att den skulle ha motsvarat användarnas behov. I den rådande ekonomiska situationen finns det anledning att spara in kostnaderna för att underhålla och utveckla tjänsten, konstaterar Päivi Pöyry-Lassila, chef för enheten Prognostisering och analys.

Nya material förs inte längre in i tjänsten. När tjänsten stängs i början av juni ersätts den av en sida som hänvisar vidare till andra tjänster. Materialet om småbarnspedagogik och utbildning som är tillgängligt för forskare och myndigheter finns i fortsättningen i Institutet för hälsa och välfärds materialkatalog.

Ett syfte med tjänsten att minska den belastning som informationsinsamlingar innebär för skolor och läroanstalter

Tjänsten Datainsamlingar.fi innehöll information om kommande datainsamlingar för aktörer inom utbildningssektorn, skolor och läroanstalter. I tjänsten ingick även information om material som producerats utgående från tidigare insamlingar. Avsikten var att forskare och myndigheter mer effektivt skulle kunna använda sig av varandras insamlade uppgifter och de material som producerats utgående från uppgifterna. På det här viset strävade man även efter att minska den belastning som datainsamlingar innebär för skolor och läroanstalter. 

Tjänsten har upprätthållits av tolv organisationer som bildar ett samarbetsnätverk. 

- Störst nytta av tjänsten har samarbetsnätverkets medlemsorganisationer haft, men utbytet av information och samordningen av datainsamlingar inom småbarnspedagogik och utbildning fortsätter på andra sätt inom närverket, säger Pöyry-Lassila.

Målet är att även i fortsättningen främja samarbete mellan aktörer som samlar in information. Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU) fortsätter att samordna nätverket. I fortsättningen är nätverkets kontaktperson NCU:s vice direktör Hannele Seppälä. Fokusområdet för nätverkets verksamhet fastställs under våren tillsammans med medlemmarna i nätverket.

Mer information

Päivi Pöyry-Lassila, undervisningsråd, enhetschef, +358 29 533 1970, paivi.poyry-lassila [at] oph.fi (paivi[dot]poyry-lassila[at]oph[dot]fi)