Meddelanden

Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Digitalisering
Artificiell intelligens, AI, har kommit att bli en del av undervisningen och lärandet och utbildningsanordnarna har önskat konkreta anvisningar för pedagogisk användning av artificiell intelligens. Undervisnings- och kulturministeriet och Utbildningsstyrelsen utarbetar nationella rekommendationer för användningen av artificiell intelligens till stöd för undervisning och lärande. Rekommendationerna publiceras stegvis under 2024 och hänger samman med framtidsarbetet inom grundskolan som ingår i regeringsprogrammet.
 Läraren visar ett komplicerat mönster på tavlan.

AI-kompetens är en färdighet som behövs i dagens samhälle. Artificiell intelligens och lärandeanalytik förändrar processerna för lärande och påverkar synen på kunskap och lärarens roll. Den snabba ökningen inom applikationer som utnyttjar artificiell intelligens innebär en utmaning för utbildningen på ett globalt plan.

Avsikten med AI-rekommendationerna är att öka kunskapen om artificiell intelligens och främja ansvarsfull och trygg användning av applikationer som utnyttjar artificiell intelligens. Tanken är att rekommendationerna ska utgöra ett stöd för personalen inom småbarnspedagogik, utbildning och handledning i deras arbete med AI som såväl ett föremål som ett verktyg för lärande. Med rekommendationerna främjas även lika möjligheter för elever och studerande att utöka sitt kunnande och sin förståelse av artificiell intelligens samt utnyttja nya teknik.

– Artificiell intelligens är redan en del av vårt samhälle och utbildningen. Därför är det viktigt att säkerställa att personalen erbjuds stöd på lika villkor och att alla elever och studerande får de färdigheter som de behöver. Det är viktigt att barn och unga kan påverka och ge respons. Artificiell intelligens är även ett tema för framtidsarbetet inom grundskolan, som nyligen har inletts, säger undervisningsminister Anna-Maja Henriksson.

Med rekommendationerna vill vi erbjuda stöd för aktörer inom småbarnspedagogik och anordnare av undervisning och utbildning för mångsidig pedagogisk användning av artificiell intelligens och lyfta fram sådant som man bör beakta vid användningen, såsom juridiska och etiska frågor, konstaterar Utbildningsstyrelsens generaldirektör Minna Kelhä.

Rekommendationerna publiceras stegvis under 2024 på finska, svenska och engelska. Avsikten är att materialet som publiceras ska svara på anordnarnas och lärarnas frågor om pedagogisk användning av AI inom småbarnspedagogiken, den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. 

Utbildningsstyrelsen utarbetar rekommendationerna i samarbete med yrkesutbildade inom småbarnspedagogik, utbildning och handledning, rektorer, elever, studerande, vårdnadshavare, forskare och andra sakkunniga. Målet är att skapa en helhetsbild av hur artificiell intelligens kan användas på bästa sätt i undervisning och lärande. Artificiell intelligens kan inte enbart behandlas som teknik, utan är en central faktor med inverkan på demokratin och yttrandefriheten i vårt samhälle.

I AI-rekommendationerna ingår bland annat följande ämnesområden: etik, undervisning och bedömning, kritisk läskunnighet, snedvridning och felaktiga slutsatser, samhällseffekter, framtidsutsikter och hållbar utveckling. En viktig del av rekommendationerna är även juridiska frågor i anknytning till anskaffning av AI-applikationer, dataskydd och upphovsrätt.


Mer information:

Utbildningsstyrelsen:
undervisningsrådet Kristian Smedlund, tfn 029 533 1286 (svenskspråkig utbildning)
undervisningsrådet Päivi Leppänen, tfn 029 533 1941
Grundläggande utbildning och småbarnspedagogik: undervisningsrådet Arja-Sisko Holappa tfn 029 533 1371
Yrkesutbildning: undervisningsrådet Minna Taivassalo  tfn 029 533 1294
Gymnasieutbildning: undervisningsrådet Kimmo Koskinen  tfn 029 533 1107
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Undervisnings- och kulturministeriet:
Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning: sakkunnig Anna-Kaisa Berisha, tfn 029 533 0091
Småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning: specialsakkunnig Liisi Hakalisto, tfn 029 533 0287
Andra stadiet: specialsakkunnig Victor Nyberg, tfn 029 533 0263
Andra stadiet: specialsakkunnig Tomi Kytölä, tfn 029 533 0293