Nyheter

Ungas delaktighet i samhället firades under Europeiska ungdomsveckan

Internationalisering Medborgaraktivitet Ungdomsväsendet Erasmus+ Ungdomssektorn EU:s ungdomsprogram Eurodesk Europeiska solidaritetskåren Internationalisering
Under Europeiska ungdomsveckan som ordnas av Europeiska kommissionen låg fokus på unga och värderingar och samhällsfrågor som är viktiga för unga. Årets tema var ”Ge röst åt din vision”. Det förestående EU-valet innebär en möjlighet att påverka genom att rösta, men ungas delaktighet i samhället stärks och främjas i första hand i vardagen.
Kuvassa näkyy viisi Erasmus+ ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmien hankkeisiin osallistunutta nuorta.

Vi har här samlat våra texter med koppling till ungdomsveckan. Det är viktigt att lyssna på hur unga själva ser på sina egna möjligheter att påverka och deras visioner för vårt samhälle!

Ungas erfarenheter av EU:s ungdomsprogram

 

Ungdomsveckans inledande evenemang och virtuella utställning

Evenemanget som inledde Europeiska ungdomsveckan den 12 april 2024 samlade kring 900 unga i Bryssel för att fira delaktighet för unga. De unga som bjöds in från Finland har inom projekt med finansiering av Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren främjat bland annat djurs välmående, samhällsdebatten och grön omställning. 

Tre projekt valdes även för den virtuella utställningen under ungdomsveckan, som presenterar framgångsrika projekt i olika delar av Europa. Finland representeras av Jyväskylän seudun nuorisoseura ry:s solidaritetsprojekt Nuorten ääni kuuluviin, SEY Djurskyddet Finlands projekt för ungas delaktighet Nuoret mukaan! och Lahden nuorisopalveluts volontärprojekt #YouthTogether. 

Ungdomsveckan i Utbildningsstyrelsens blogg

”Man måste vara lyhörd för de ungas egna önskemål och erfarenheter av deltagande och hinder för deltagande”, skriver Mari Ahonen-Walker, chef för enheten Internationaliseringstjänster för ungdoms-, kultur- och idrottssektorn, och Heikki Lauha, expert vid Sitra, i bloggtexten ”Demokrati och aktivt medborgarskap bland unga främjas i vardagen” som publicerades under ungdomsveckan. 

EU:s ungdomsprogram och gemensamma värderingar i fokus under evenemanget NUORI2024

I Erasmus+ och Europeiska solidaritetskårens monter på evenemanget NUORI2024 firades Europeiska ungdomsveckan och EU:s gemensamma värderingar tillsammans med Europeiska kommissionens representation i Finland. Ett stort antal yrkesverksamma inom ungdomssektorn och studerande besökte montern för att diskutera de möjligheter som erbjuds inom EU:s ungdomsprogram och låta sig fotograferas med EU-värderingar som de personligen upplever som viktiga.

Kaksi henkilöä seisoo messuosastolla kameran edessä ja näyttää kylttejä, joissa lukee "Mänskliga rättigheter" ja "Euroopan solidaarisuusjoukot". Taustalla näkyy värikäs seinä, jossa lukee "Euroopan nuorisoviikko, tuo äänesi kuuluviin"