Nyheter

Uppgifterna för gymnasiediplomen läsåret 2024–2025 har publicerats

Aktuellt Gymnasieutbildning Gymnasiediplom
En ung kvinna arbetar på tyg vid ett bord. Det finns även andra tillbehör, en bärbar dator och en mobiltelefon på bordet.

Gymnasiediplomen ger den studerande i gymnasiet möjlighet att visa en specialkompetens och ett specialintresse i ett läroämne eller en läroämnesgrupp. Uppgifterna för gymnasiediplomen i bildkonst, slöjd och mediekunskap läsåret 2024–2025 har nu publicerats.

Utbildningsstyrelsen publicerar varje år en gemensam uppgift för alla gymnasiediplom, som de studerande kan välja då de avlägger gymnasiediplomen i olika ämnen. Den gemensamma uppgiften har i första hand utarbetats för de gymnasiediplom i vars anvisningar för avläggande separata uppgifter ingår (huslig ekonomi, bildkonst, slöjd och mediekunskap). Den gemensamma uppgiften kan även fritt användas som utgångspunkt eller inspiration när man avlägger övriga gymnasiediplom.