Nyheter

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett stödmaterial för fysisk begränsning av ett barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning

Aktuellt Förskoleundervisning Småbarnspedagogik
Stödmaterialet omfattar småbarnspedagogik och förskoleundervisning som ordnas på daghem, inom familjedagvård och öppen småbarnspedagogisk verksamhet samt förskoleundervisning som ordnas i skolan.
Barn i skogen som klättrar på en trädstam.

Utbildningsstyrelsen har publicerat ett nytt stödmaterial om fysisk begränsning av ett barn för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning samt för personalen. Ett motsvarande stödmaterial har tidigare utarbetats för den grundläggande utbildningen. I stödmaterialet avses med fysisk begränsning av ett barn till exempel fasthållande.  

På webbsidan Fysisk begränsning av ett barn inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning beskrivs de åtgärder som personalen inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning har rätt att vidta som en sista åtgärd, om situationen förutsätter att man omedelbart ingriper och det inte är möjligt att förhindra barnets agerande som medför fara på något annat sätt. Att fysiskt begränsa ett barn kan bli aktuellt endast som en sista åtgärd, om barnet kan utgöra en fara för sig själv, en annan person eller egendom.

Alla yrkesverksamma inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen bär ansvaret för att skapa en trygg lärmiljö. Personalen bör vara medveten om sin egen roll i olika sociala situationer och med sitt agerande sträva efter att förebygga och minska spänningar som kan leda till att situationen förvärras. Man övar sociala färdigheter och olika situationer samt att agera proaktivt tillsammans med barnen i lugna inlärningssituationer.
 
Anordnaren fattar beslut om de lokala tillvägagångssätten och ansvarsområdena och säkerställer att personalen känner till dessa. Detta förutsätter introduktion i arbetet, handledning och fortbildning för personalen samt övervakning och att man ingriper vid problem som identifierats.

Mer information

Frågor på svenska: Charlotta Rehn, charlotta.rehn [at] oph.fi
Kati Costiander, kati.costiander [at] oph.fi