Meddelanden

Vårens andra gemensamma ansökan till högskolor börjar: över 51 500 nybörjarplatser erbjuds

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I den andra gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet söker man till finsk- och svenskspråkiga utbildningar som börjar på hösten. För första gången är det även möjligt att fylla i ansökningsblanketten med stark identifiering.
Studenter på campus vid Helsingfors universitet

Den gemensamma ansökan börjar onsdagen 13.3. kl. 8 och avslutas onsdagen 27.3.2024 kl. 15. Ansökan sker i tjänsten Studieinfo, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och finns på adressen studieinfo.fi.

I ansökan erbjuds 51 538 nybörjarplatser i 1 607 ansökningsmål. Ansökningsblanketten kan endera fyllas i med stark identifiering eller som tidigare utan att identifiera sig. De sökandes personuppgifter hämtas automatiskt till ansökningsblanketten från befolkningsdatasystemet.

Flertalet av nybörjarplatserna inom den gemensamma ansökan, cirka 42 400, riktas till personer som har avlagt studentexamen, en yrkesinriktad examen eller en motsvarande utländsk examen.

Dessutom ingår magisterutbildningar vid universiteten och utbildning som leder till högre YH-examina vid yrkeshögskolorna. De här utbildningarna är avsedda för personer som redan har en högskoleexamen. Antalet nybörjarplatser till dessa är sammanlagt cirka 9 100. 

Av samtliga nybörjarplatser finns 53 % vid yrkeshögskolor och 47 % vid universitet.

I vårens andra gemensamma ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål. Utbildningarna sätts i prioritetsordning på ansökningsblanketten. Den sökande blir erbjuden en studieplats från det ansökningsmål som hens antagningsframgång räcker till och som hen prioriterat högst på ansökningsblanketten.

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras i maj, majoriteten av urvalsproven ordnas efter det

Andelen sökande som antas på basis av betyg varierar enligt utbildningsområde och ansökningsmål. Vanligtvis godkänns 50–60 % av de sökande på basis av betyg, men andelarna kan variera mellan 10 och 100 %. 

Största delen av nybörjarplatserna inom den betygsbaserade antagningen reserveras för personer som ansöker om sin första studieplats vid en högskola. I år är cirka 67 % av alla nybörjarplatser reserverade för förstagångssökande, vilket motsvarar andelen platser reserverade för förstagångssökande i samma ansökan förra året.

Resultaten av den betygsbaserade antagningen publiceras senast 27.5. Största delen av urvalsproven ordnas efter att resultaten av den betygsbaserade antagningen publicerats. Urvalsprovet till yrkeshögskolorna ordnas 27–30.5. Till yrkeshögskolorna söker man i huvudsak med ett gemensamt prov, som den sökande genomför på den dag som hen själv väljer. Urvalsproven till universiteten ordnas 20.5–7.6.

Samtliga antagningsresultat för den gemensamma ansökan blir klara senast 4.7.2024.


Mer information:

Specialsakkunnig Minea Wilo-Tanninen, minea.wilo-tanninen [at] oph.fi (minea[dot]wilo-tanninen[at]oph[dot]fi) tfn 029 533 1397
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi (mikko[dot]eronen[at]oph[dot]fi) tfn 029 533 1485