Meddelanden

Vårens första gemensamma ansökan till högskolor inleds

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
Den första gemensamma ansökan till yrkeshögskolor och universitet inleds 3.1. Sista ansökningsdag är 17.1. Ansökan kan fyllas i på studieinfo.fi. I ansökan finns sammanlagt cirka 8 300 nybörjarplatser, vilket är nästan 1 000 fler än för ett år sedan.
Studenter arbetar tillsammans på bibliotek

Vårens gemensamma ansökan till högskolorna har delats upp i två separata gemensamma ansökningar. I vårens första gemensamma ansökan, som börjar nu och slutar onsdagen den 17 januari kl. 15, ansöker man till högskoleutbildning på främmande språk, till Konstuniversitetets utbildningar samt till utbildningen i teaterkonst vid Tammerfors universitet. Utbildningarna börjar på hösten.

Vårens andra gemensamma ansökan är 13.3–27.3.2024 och i den kan man söka till högskolornas utbildningar på finska och svenska som börjar på hösten. Till alla utbildningar söker man via tjänsten Studieinfo, som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och finns på adressen studieinfo.fi.

Vårens första gemensamma ansökan omfattar 283 ansökningsmål, varav 110 är yrkeshögskolornas utbildningar och 173 universitetsutbildningar. I ansökan finns sammanlagt cirka 8 300 nybörjarplatser, vilket är nästan 1 000 fler än för ett år sedan.

I januariansökan läggs ansökningsönskemålen inte i prioritetsordning

I respektive gemensam ansökan kan man söka till högst sex ansökningsmål. I vårens första gemensamma ansökan behöver man inte lägga ansökningsönskemålen i prioritetsordning, utan den sökande kan bli godkänd till så många utbildningar som antagningsframgången räcker till. En godkänd sökande kan dock ta emot endast en studieplats som leder till högskoleexamen vid utbildning som börjar samma termin. 

Resultaten av vårens första gemensamma ansökan publiceras från och med början av februari. Resultaten publiceras senast fredagen den 31.5.2024. 

Högskolorna ger råd till de sökande i ärenden som gäller ansökan.

Mer information

  • Specialsakkunnig Janni Jokela, janni.jokela [at] oph.fi, tfn 029 533 1818
  • Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758  (Från och med 4.1)

3.1 kl. 9:58: I pressmeddelandet har korrigerats det felaktiga namnet på utbildningen i teaterkonst vid Tammerfors universitet.