Nyheter

Vi har sammanställt ett stödmaterial om förbjudna föremål och ämnen på vår webbplats

Aktuellt Vuxenutbildning Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Välbefinnande Säkerhet och trygghet
Vi har utgående från den gällande lagstiftningen sammanställt ett stödmaterial om föremål och ämnen som inte får medföras eller innehas inom småbarnspedagogik och utbildning. Materialet är avsett som ett stöd för anordnare av småbarnspedagogik och förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.
Koululaisia

Det rör sig inte om en ny anvisning eller ändringar i lagstiftningen, utan vi har sammanställt bestämmelserna i olika lagar i en och samma text.

Stödmaterialet är en del av vår webbplatshelhet Säkerhet inom utbildning och fostran och finns under rubriken ”Disciplin och ingripande i osakligt beteende”.

Webbplatshelheten utgör ett stöd för anordnarna av småbarnspedagogik och utbildning när det kommer till att planera helhetssäkerheten, identifiera och förebygga risker samt samordna och genomföra planer.