Nyheter

Vi ser fram emot att träffas på Educa-mässan 26–27.1.2024!

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Erasmus+ Nordplus-program
Välkommen att träffa oss på Educa 2024-mässan i Mässcentret i Helsingfors den 26–27 januari 2024. Utbildningsstyrelsen deltar också i år i det svenskspråkiga programmet i kvarteret Hörnan. Mässans huvudtema är Vi möts – lärare, elever och studerande, rektorer, chefer, föräldrar. Du hittar oss i vår svenskspråkiga monter 6p21 tillsammans med Valteris svenskspråkiga enhet Skilla och i vår finskspråkiga monter 6m60.
Opetushallituksen Educa-messuosasto Educa-messuilla 2023. Osaston visuaalinen ilme pohjautuu Opetushallituksen tunnusväreihin siniseen ja vihreään.

I år delar vi monter i kvarteret Hörnan med Valteris svenskspråkiga enhet Skilla. Skolan hör till Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde och är en del av det riksomfattande Valteri centret för lärande och kompetens. Skolan erbjuder elevplats till barn och unga i behov av särskilt stöd samt möjlighet att studera och erhålla rehabilitering som stöd för lärande under skoldagen.

Hörnans program

I Hörnan kan du ta del av vår korta föreläsning och våra paneldiskussioner på svenska.

På fredagen kl. 12.10–12.30 föreläser undervisningsrådet Christine Söderek om temat att stärka skolengagemang och ingripa vid skolfrånvaro.

Senare på fredagen kl. 14.30–15.00 ordnar vi en paneldiskussion om demokrati i skolan. I diskussionen deltar undervisningsrådet Anna Mikander från undervisnings- och kulturministeriet, Tony Björk som är rektor för Mattlidens skola i Esbo och Tom Gullberg som är äldre universitetslektor vid Åbo Akademi. Undervisningsrådet Maj-Len Engelholm från Utbildningsstyrelsen modererar diskussionen.

På lördagen kl. 13.40–14.10 är det dags för en paneldiskussion om hur lättläst material kan stödja undervisningen. I paneldiskussionen medverkar utvärderingsexpert Chris Silverström från Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), sakkunnig Ulla Stina Åman, undervisningsrådet Jolin Slotte från Utbildningsstyrelsen och handledande lärare Anne Levón som är representant för Valteri centret för lärande och kompetens. Moderator för diskussionen är Utbildningsstyrelsens läromedelschef Petra Bredenberg.

Vårt tvåspråkiga program

Vi är tvåspråkiga också på vår huvudmässavdelning. På lördagen kl. 10.45–11.30 ordnar vi en tvåspråkig diskussion om artificiell intelligens som stöd i undervisningen. Diskussionen leds av undervisningsrådet Kristian Smedlund

På lördagen kl. 12.15–12.30 samtalar vi på två språk om hur provbanken för gymnasierna förnyas och blir en del av Studieinfo hösten 2024. Kom och lyssna på vad som ändras och hurudan den nya LUDOS-tjänsten är. Medverkande bland andra undervisningsrådet Yvonne Nummela.

Vid vår monter får du också information om skolornas och läroanstalternas möjligheter att delta i internationalisering bland annat genom Erasmus+ och Nordplus-programmen. Du kan också bekanta dig med de nyaste läromedlen och publikationerna från vårt förlag UBS Läromedel.

Våra sakkunniga är på plats

Kom gärna och prata med våra sakkunniga om aktuella teman kring utbildning. Enheten för den svenskspråkiga verksamheten ansvarar för utvecklingen av den svenskspråkiga utbildningen och småbarnspedagogiken samt de svenskspråkiga tjänsterna inom Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhetsområde. 

På plats är bland annat:

direktör Kurt Torsell 

undervisningsrådet Lotta Almark (yrkesutbildning)

undervisningsrådet Maj-Len Engelholm (grundläggande utbildning, bedömning, stöd för lärande, verksamhetskultur, elevhandledning)

undervisningsrådet Sonja Hyvönen (allmänbildande utbildning)

undervisningsrådet Yvonne Nummela (finska som andra inhemska språk, utveckling av undervisningen i främmande språk i svenskspråkiga skolor och småbarnspedagogik, språkprogram, provet i muntliga språkfärdigheter)

undervisningsrådet Ingeborg Rask (yrkesutbildning)

undervisningsrådet Charlotta Rehn (småbarnspedagogik)

undervisningsrådet Jolin Slotte (modersmål och litteratur, gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning)

undervisningsrådet Kristian Smedlund (matematik, lärmiljöer, naturvetenskap, informations- och kommunikationsteknologi, allmänbildande utbildning)

undervisningsrådet Christine Söderek (elevvård och studerandevård)

undervisningsrådet Annika Westerholm (statistik, utredningar och analyser om utbildningen på alla stadier)

Mer information: 

Maj-Len Engelholm, undervisningsråd, maj-len.engelholm(at)oph.fi, tfn 029 5331601
Christine Söderek, undervisningsråd, christine.soderek(at)oph.fi tfn 029 5331805
Pia Magnusson, biträdande sakkunnig, pia.magnusson(at)oph.fi, tfn 029 5331290