Nyheter

Webbplatshelhet om säkerhet inom utbildning och fostran till stöd för utbildningsanordnare

Aktuellt Yrkesutbildning Förskoleundervisning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Grundläggande konstundervisning Fritt bildningsarbete Småbarnspedagogik Säkerhet och trygghet
Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran innehåller stödmaterial för anordnare av småbarnspedagogik och utbildningsanordnare. Nytt material som lagts till på webbplatshelheten har anknytning till beredskap för störningar och aktuella samhällsfenomen.
Illustrationsbild, barn cyklar

Det senast tillagda stödmaterialet omfattar följande teman:

  • informationspåverkan
  • cybersäkerhet
  • smittsamma sjukdomar
  • fysisk begränsning av en elev, till exempel fasthållande
  • skadeståndsansvar
  • elevernas säkerhetskompetens

Webbplatshelheten är avsedd för användning inom småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning och utbildning som handleder för examensutbildning (Hux). Den kan även användas inom grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete.

Den säkerhetskompetens som man tillägnar sig inom småbarnspedagogiken och utbildningen är även av betydelse i vardagen och för barnen och de ungas framtid.

– Anordnarna av småbarnspedagogik och utbildningsanordnarna har under de senaste åren gjort ett bra jobb med att främja beredskap och säkerhet. Utbildningsstyrelsens material kan användas i det fortsatta arbetet. I den tid som vi lever i är det viktigt att främja säkerhetskompetensen hos personalen och barnen, eleverna och de studerande, konstaterar enhetschef Laura Francke.

Webbplatshelheten om säkerhet inom utbildning och fostran finns på Utbildningsstyrelsens webbplats. Webbplatshelheten uppdateras under 2024. 

Mer information: