Senaste nyheter

Nyheter

Kampanj utmanar företag att donera överflödiga datorer till skolelever för distansstudier

Distansstudierna på grund av coronaviruset har medfört en risk för ojämlikhet bland eleverna, om alla inte har tillgång till en dator för att följa undervisningen och för att göra och skicka in uppgifter. Enligt en grov uppskattning är det möjligt att tiotusentals elever i grundskolan för närvarande saknar dator. Kampanjen Kaikille kone (Dator till alla) utmanar företagen att donera bärbara datorer till elever i Finland. Kampanjen är ett samarbete mellan flera teknologiföretag och samhällsaktörer som vill främja undervisningen, och den beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer i slutet av veckan

Begränsningarna som berör småbarnspedagogiken, undervisningen och utbildningen fortsätter fram till den 13 maj.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen ger anvisningar om följderna av statsrådets riktlinjer så fort som möjligt

Statsrådet har som en del av åtgärderna för att förhindra spridningen av coronaviruset med stöd av beredskapslagen utfärdat en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen har publicerats i författningssamlingen med numret 216/2020. Förordningen har trätt i kraft den 18 mars 2020 och gäller fram till den 13 april 2020.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen erbjuder utbildningsanordnarna stödmaterial för undervisningsarrangemang under undantagsförhållanden

I stället för närundervisning ska den handledning och undervisning som anordnare av yrkesutbildning, gymnasieutbildning och grundläggande ordnar i så stor utsträckning som möjligt arrangeras på alternativa sätt fram till 13.4.2020.
Nyheter

Anvisningar för personalen inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen om hur man behandlar coronaviruset med barnen

Genom att svara ärligt på barnets frågor med utgångspunkt i hens ålder stärker man barnets trygghetskänsla.
Nyheter

Uppdatering 13.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för att ta i bruk flexibla verksamhetssätt

Coronavirusets spridning ska aktivt förebyggas i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer. Hälsovårdsmyndigheterna beslutar också om åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, såsom att stänga daghem, skolor och läroanstalter eller sätta någon i karantän.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen avbokar eller skjuter upp publikevenemang eller ordnar dem på distans ända fram till slutet av maj

Mindre evenemang eller utbildningstillfällen kommer i mån av möjlighet att ordnas på distans eller vid en senare tidpunkt. Om ett evenemang på grund av dess natur inte kan ordnas på distans, avbokas...
Nyheter

Utbildningsstyrelsen öppnar info e-postadress om coronavirus

Utbildningsstyrelsen svarar på frågor angående coronavirus på adressen info [at] oph.fi tjänstetid kl. 8.00-16.00.
Nyheter

Uppdatering 11.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.
Nyheter

Biblioteket för öppna lärresurser har öppnat

Biblioteket för öppna lärresurser, aoe.fi, är en ny tjänst där man kan söka, hitta och spara olika digitala läromedel. Den nationella tjänsten omfattar alla utbildningsnivåer och kan användas avgiftsfritt av alla lärare samt elever och studerande.
Nyheter

Hur ser arbetslivet ut år 2035 – framtida utbildningsbehov presenteras i form av mångsidig infografik

Sakkunniga inom utbildning och arbetsliv tar fram prognoser över vilka behov det finns inom arbetslivet år 2035. Nya utbildningsbehovskort ger information om hurdan utbildning som behövs inom olika branscher i framtiden.
Nyheter

Hur kan man genom försöksverksamhet skapa en skola som är bra för alla? – lyssna på det senaste avsnittet i vår podcast

Kunde utveckling genom försök vara ett nytt sätt att arbeta i skolorna? Vilka erfarenheter har innovationsprogrammen gett? I podcasten Lärandet som passion diskuterar Pia Kola-Torvinen försöksverksamhet tillsammans med Valpuri Kurppa från Innovationscentret samt Suvi Koivumäki och Pirkko-Liisa Aatola från Nokia stad.
Nyheter

Uppdatering 4.3: Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer 

Var alltid i kontakt med hälsovårdsmyndigheterna per telefon om du misstänker att du eller någon annan insjuknat i coronaviruset. På THL:s sidor kan man också ladda ner material som kan användas för...
Nyheter

Månadens statistik: Allt fler utländska studerande deltar i utbildningar på främmande språk

Suomalaisten korkeakoulujen vieraskielinen, lähinnä englanninkielinen, koulutus houkuttelee yhä enemmän opiskelijoita ulkomailta.
Nyheter

Ny publikation stödjer skolorna i demokratifostran och förebyggandet av våldsbejakande extremism

Under lärstigen utvecklar barnen och de unga kommunikationsfärdigheter och andra kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att kunna agera i samhället. Redan i daghemmet övar man på att lyssna till andra och förstå att alla är olika.
Nyheter

Undervisningsväsendet och coronaviruset – ha beredskap för undantagssituationer

Hur man kan förebygga spridningen av coronaviruset är en aktuell fråga i skolorna, läroanstalterna och inom småbarnspedagogiken samt för organisationer och personer som deltar i internationella projekt. Utbildningsstyrelsen ger inga direktiv i frågor som berör hälsovårdssektorn, utan hälsovårdsmyndigheterna ansvarar för dessa riktlinjer.
Nyheter

Tuberkulos har konstaterats i skola i Vanda – hälsomyndigheterna ger anvisningar som gäller infektionssjukdomar

Ett tuberkulosfall har upptäckts i en grundskola i Vanda. Vanda stad informerar om situationen. I frågor som berör hälsovård ska skolorna vara i kontakt med hälsomyndigheterna.
Nyheter

Redan fler än 100 000 finländare har ökat sitt kunnande utomlands med finansiering från Erasmus+

Under Erasmus+-programmets pågående programperiod, som inleddes år 2014, har redan fler än 122 700 personer i Finland fått finansiering för att delta i en utlandsperiod.
Nyheter

Vem blir årets tutorlärare 2020?

Finns det en tutorlärare som du tycker förtjänar erkännande för ett utmärkt arbete? Nu kan du föreslå Årets tutorlärare 2020! Utbildningsstyrelsen väljer årets tutorlärare utgående från allmänhetens förslag.
Nyheter

Statsunderstöd för småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen utlyses i början av mars

I mars–april finns det ungefär nio miljoner euro att söka för att utveckla småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen. Understöd beviljas bland annat för att utveckla lärmiljöerna och klubbverksamheten för skoleleverna.