Senaste nyheter

Nyheter

Vilken nytta har tutorlärarverksamheten haft för skolorna – tutorlärarverksamhetens nuläge och effekter kartläggs med en nationell enkät

För närvarande genomförs en omfattande kartläggning av hur tutorlärarverksamheten ordnas i Finland. Syftet är bland annat att ta reda på vilka effekter tutorlärarverksamheten i praktiken har haft för att öka lärarnas kompetens och för att skapa en gemensam verksamhetskultur i skolan.
Nyheter

Undervisningsväsendet och coronaviruset – följ hälsomyndigheternas anvisningar

THL ger anvisningar om åtgärder som föranleds av coronavirusepidemin.
Nyheter

Sker lärandet på fenomenens villkor? – Delta i diskussionstillfälle 27.2

Utbildningsstyrelsen ordnar det andra evenemanget inom ramen för ”Tieto yhteiseksi – Vi breddar kunskapen tillsammans”, som är en serie diskussioner där vi behandlar olika aktuella teman inom utbildningssektorn. Kom på plats den 27 februari för att lyssna vad sakkunniga inom olika områden har att berätta om fenomenbaserat lärande och delta själv i diskussionen. Det går också att följa de sakkunnigas inlägg på nätet.
Nyheter

Pisa-framgångarna har lockat tusentals utbildningsintresserade besökare till Finland

Ryktet om att utbildningen i Finland är bra verkar ha spritt sig till världens alla hörn: Finlands framgångar i Pisa-undersökningarna har sedan årtusendets början lockat tusentals internationella besökare som vill bekanta sig med det finländska skolsystemet, skolorna och lärarna. Till exempel har Utbildningsstyrelsen varit värd för fler än 16 000 internationella gäster.
Nyheter

Samernas nationaldag är ett bra tillfälle att behandla samisk kultur i skolan

Samernas nationaldag firas den 6 februari och är en naturlig tidpunkt att lära känna Europas enda ursprungsbefolkning samt de samiska kulturtraditionerna. Som stöd för undervisningen erbjuds bland annat ett nytt mobilspel och en frågesport som kan användas vid morgonsamlingen.
Nyheter

Webbplats om datainsamlingar ska ge en överblick över olika datainsamlingar och bidra till effektivare användning av informationen

På webbplatsen som publicerades vid årsskiftet sammanställs datainsamlingar och därtill hörande digitala data som berör den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Webbplatsen fungerar som ett verktyg för att samordna olika datainsamlingar och för att utnyttja den information som datainsamlingarna ger. Målet är att webbplatsen ska svara på såväl läroanstalternas som forskarnas och myndigheternas behov.
Nyheter

Cirka 14 miljoner euro finns att söka för att utveckla och genomföra det fria bildningsarbetet

Nu beviljas för första gången studiesedelunderstöd för att ordna utbildning som stärker sysselsättnings- och arbetsmöjligheterna hos vuxna. Utbildningarna ska erbjudas sådana vuxna som särskilt...
Nyheter

Hur är det att leda en skola år 2020 – lyssna på andra avsnittet i vår podcast

Diskussionen i det andra avsnittet av Utbildningsstyrelsens podcast Lärandet som passion! kretsar kring frågor om ledarskap. Hur är det att vara ledare för en skola år 2020? Hurdant ledarskap behövs det? Vilka möjligheter finns det till gemensamt ledarskap? De här frågorna begrundar Pia Kola-Torvinen tillsammans med rektor Vesa Väyräs.
Nyheter

Kom och träffa oss på Educa 2020!

Utbildningsstyrelsen deltar i undervisningssektorns stora evenemang Educa 2020 som går av stapeln i Mässcentret i Helsingfors den 24–25 januari 2020. Kom och ta del av våra sakkunnigas anföranden och presentationer på Educas programscener och träffa dem i vår monter 6n48!
Nyheter

Psykolog- och kuratorverksamhetens utmaningar gör det svårare att få hjälp på gymnasiet och yrkesläroanstalter

Förutsättningarna för psykologernas och kuratorernas arbete avviker från varandra på olika läroanstalter.
Nyheter

12 miljoner att ansöka för personalutbildning inom utbildningsväsendet och småbarnspedagogik

Cirka 12 miljoner euro kan sökas för personalutbildningar inom utbildningsväsendet. Målet är att stödja den kompetensutveckling som lärarna behöver i arbetet.
Nyheter

Oppiva Invest Oy:s första finansieringsomgång pågår

Företag kan söka finansiering i form av kapitallån av Oppiva Invest Oy för verksamhet som stödjer utvecklingen av lärmiljöer och läromedel inom yrkesutbildningen samt främjar utbildningsexporten. Ansökningstiden pågår fram till 10.2.2020.
Nyheter

Lärandet som passion! – diskussion om utbildningen

Utbildningsstyrelsens nya podcast tar fasta på frågor om jämlika möjligheter till lärande – hur kan vi se till att alla elever har goda möjligheter att lära sig och att hitta sina egna styrkor?
Nyheter

Språkstudier för alla redan i ettan – Vi tar en flygande start i språkundervisningen i januari

Från och med januari 2020 börjar undervisningen i A1-språk redan i årskurs 1. För att fira att undervisningen inleds enligt de nya grunderna ordnar Utbildningsstyrelsen tisdagen 14.1.2020 klockan 9.00–11.00 evenemanget ”Vops lentoon – En flygande start på språkundervisningen”. Vi uppmuntrar alla skolor att samtidigt ordna egna evenemang för eleverna och familjerna!
Nyheter

Varda kommer, du är väl redo?

I informationsresursen inom småbarnspedagogiken (Varda) samlas på nationell nivå uppgifter om aktörerna inom småbarnspedagogik, verksamhetsställena och personalen samt uppgifter om barnen som deltar i småbarnspedagogisk verksamhet och om deras vårdnadshavare. Det är aktörerna inom småbarnspedagogik som för in uppgifterna i Varda. Kommunerna och samkommunerna har redan under det gångna året börjat föra in uppgifter i informationsresursen. År 2020 står de privata serviceproducenterna i tur.
Nyheter

En stark småbarnspedagogik stödjer en hållbar barndom och skapar grunden för ett välmående samhälle

Utbildningsstyrelsen ordnar en internationell konferens om småbarnspedagogik i Helsingfors den 4–7 maj. Temat för konferensen ”Children first- designing sustainable early childhood education” är en pedagogiskt, ekologiskt, socialt och kulturellt samt ekonomiskt stark småbarnspedagogik.
Nyheter

PISA 2018: Finländarnas resultat fortfarande på en god nivå

Resultatet av PISA-undersökningen för 2018 publicerades den 3 december. Av resultatet framgår att finländarnas inlärningsnivå fortfarande håller en god nivå. De finländska 15-åringarna var bland de...
Nyheter

Lösningar för att lära sig klimatansvar

Opetushallitus on osana Ilmastovastuu koulutuksessa -vaikutusohjelmaa etsinyt yhdessä sidosryhmien kanssa vuoden 2019 aikana tapoja päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten ilmastovastuun oppimisen tukemiseen. Yhteistyössä OAJ:n kanssa 10.12. järjestettävässä seminaarissa pureudutaan siihen miten eri tahot voivat kehittää ilmastovastuullista toimintakulttuuria ja toimia roolissaan mahdollistajina.
Nyheter

UKM PRESSMEDDELANDE: PISA 2018: Finland bland de bästa i läskunnighet

I PISA 2018-undersökningen var finländska 15-åringars läskunnighet (medelvärdet 520 poäng) bland de bästa i OECD-länderna tillsammans med Estland (523), Kanada (520), Irland (518) och Korea (514)...
Nyheter

Försöken inom den grundläggande utbildningen visar: En skola som är bra för alla förutsätter förnyelse på olika nivåer, från skolorna till utbildningsförvaltningen

För ett år sedan samlades tolv nyfikna team från olika orter i Finland, allt från Ingå till Uleåborg, för att genomföra olika försök inom den grundläggande utbildningen. Försöken kretsade kring varierande teman, såsom en lugn och stressfri vardag i skolan och nya sätt att bemöta familjerna samt artificiell intelligens och jämlik användning av teknologi. Försöksverksamheten är en del av det första innovationsprogrammet som Utbildningsstyrelsens innovationscenter har genomfört och som avslutades hösten 2019.