Senaste nyheter

Nyheter

Hemmet och skolan behöver gemensamma spelregler för barns och ungas medieanvändning

Sammanlagt 2 000 föräldrar och vårdnadshavare runtom i Finland följde med Världens största föräldrakväll som sändes direkt från Kellonkosken koulu i Tusby. Föräldrarna deltog ivrigt i dialogen som fördes på nätet under kvällens gång. Målet var att tillsammans finna olika sätt att främja en konstruktiv kommunikation, både bland barnen och de unga och mellan hemmet och skolan.
Nyheter

Finansieringen för Erasmus+-programmet ökar år 2020

Europeiska kommissionen har offentliggjort Erasmus+-programmets budget, ansökningstider och programguide för år 2020. Utbildningsstyrelsen delar i egenskap av Finlands nationella Erasmus+-byrå ut ungefär 45,5 miljoner euro år 2020 för att utveckla utbildningen och ungdomsverksamheten.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen uppdaterar sina anvisningar om avgiftsfria skolutflykter och lägerskolor

Varje barn har rätt till avgiftsfri grundläggande utbildning, betonar riksdagens biträdande justitieombudsman i sina beslut från oktober. Utbildningsstyrelsen kommer i fortsättningen att hänvisa till biträdande justitieombudsmannens ställningstaganden i sina anvisningar.
Nyheter

Skolåret avslutas med en gemensam fest för alla – ta del av Utbildningsstyrelsens anvisningar

Utbildningsstyrelsens anvisningar ger skolorna riktlinjer som gäller religiösa evenemang.
Nyheter

Poststrejkens verkningar från och med 11.11 – använd gärna elektroniska kommunikationsmedel

Strejken som berör Postens utdelningstjänster börjar måndagen den 11 november. Strejken inverkar också på postutdelningen vid Utbildningsstyrelsen.
Nyheter

Färre högskolestuderande deltar i studieperioder utomlands

År 2018 deltog knappa 8 900 högskolestuderande i utbytesstudier eller internationella praktikperioder utomlands som en del av sina studier. Det är 1 500 utlandsperioder och 15 procent mindre än två år...
Nyheter

Bildningsakademiens tredje årskurs inleds – 30 beslutsfattare och opinionsbildare söker lösningar som ska stärka bildningen

Vilka är utmaningarna inom den finländska bildningen just nu? En bred skara opinionsbildare och beslutsfattare inom olika områden tar sig igen an denna fråga som deltagare i Bildningsakademien. I år deltar representanter från varje riksdagsparti. Kursdeltagarna Paleface, alltså musikern Karri Miettinen, och årets flyktingkvinna Rand Mohamad Deeb delade med sig av sina tankar före akademien kör igång.
Nyheter

Utbildningsstyrelsen gör kartläggning om den grundläggande konstundervisningen med en webbenkät 22.10-11.11.2019

Utbildningsstyrelsen har skickat enkätlänken till de läroanstalter som ordnar grundläggande konstundervisning och som får statsandelar per undervisningstimme. Till övriga läroanstalter som ordnar...
Nyheter

Elever intervjuar författare vid Helsingfors Bokmässa – Följ med direkt på webben

Samtalen äger rum torsdagen den 24.10 och fredagen den 25.10. Författarsamtalen är en del av Prata bok, ett samarbete mellan Läsrörelsen, Svenska Litteratursällskapet och Svenska...
Nyheter

Dela med dig av goda förfaringssätt som berör tryggheten i skolan!

Finns det ett förfaringssätt eller en modell som har visat sig vara bra och som förbättrat tryggheten och säkerheten i din skola eller läroanstalt? Inrikesministeriet efterlyser nu goda förfaringssätt som publiceras i TUOVI-portalen för intern säkerhet.
Nyheter

Hur kan vi kommunicera bättre hemma, i skolan och på nätet – Världens största föräldrakväll bjuder till diskussion 12.11

Hur tar vi bättre i beaktande varandra både hemma och i skolan? Hur uppmuntrar jag barnets skolgång? Hurudana spelregler behöver vi för den tid som barn och ungar tillbringar vid skärmen? Delta i alla Finlands föräldrars gemensamma diskussion – världens största föräldrakväll och dela med dig av dina egna erfarenheter kring en bättre kommunikation.
Nyheter

Skolornas höstlov är lika med läslov – läs till världens ände

Skolornas höstlov utses till ett läslov då familjerna uppmuntras till att läsa tillsammans. Läslovets tema är resor, som ju är det bästa tillfället att läsa. En resa in i bokens värld är också ett mer jämlikt och ekologiskt alternativ till våra andra, mer traditionella sätt att resa.
Nyheter

Jämställdhet och likabehandling i läroanstalterna skapar de bästa förutsättningarna för studier

Genom att beakta jämställdheten och likabehandlingen i läroanstalternas vardag får de studerande möjlighet att fokusera på det viktigaste, det vill säga studierna inför arbetskarriären och livet. För att stöda det här arbetet har Utbildningsstyrelsen publicerat en handbok för jämställdhet och likabehandling på andra stadiet (”Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella”) 9.10.2019. Den svenska versionen av handboken publiceras senare på grund av översättningstekniska skäl.
Nyheter

Månadens statistik: Undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen i Finland är mindre än i OECD-länderna i snitt

Enligt den senaste statistiken om OECD-länderna är undervisningsgrupperna i den grundläggande utbildningen i Finland mindre än i de övriga länderna i genomsnitt. Gruppstorleken i de lägre årskurserna (1–6) är i medeltal 19,6 elever hos oss, då medeltalet i OECD-länderna är 21,1 elever per grupp. Även i de högre årskurserna (7–9) är gruppstorlekarna mindre än i OECD-länderna överlag. Undervisningsgruppernas storlek inverkar bland annat på arbetsron och inlärningsresultatet, men även på kostnaderna.
Nyheter

Modeller och rutiner i daghemmens vardag bidrar till mer jämställt samhälle – Kvinnosaksförbundet Unionens projekt belönades för arbetet med att utveckla genussensitiv pedagogik

Kvinnosaksförbundet Unionens projekt Tasa-arvoinen varhaiskasvatus (Jämställd småbarnspedagogik) belönades med Cygnaeus-priset den 11 september vid Kommunmarknaden i Helsingfors. Cygnaeus-priset är ett erkännande för utveckling av likabehandling och jämställdhet inom utbildningen som delas ut av Utbildningsstyrelsen. Priset togs emot av projektchef Nea Alasaari.
Nyheter

Forsknings- och utredningslitteraturen om utbildningsexport har sammanställts i en översikt

Utbildningsstyrelsens nya publikation kartlägger de undersökningar av finländsk utbildningsexport som genomförts under 2010–2019 eller som pågår för tillfället. Översikten har sammanställts av forskarna Henna Juusola och Terhi Nokkala från Koulutuksen tutkimuslaitos (institutionen för utbildningsforskning) vid Jyväskylä universitet. En betydande del av den litteratur som publicerats under undersökningsperioden gäller högskolesektorn.
Nyheter

Kurt Torsell inleder arbetet som direktör för den svenskspråkiga utbildningen

Torsell ser jobbet som direktör på Utbildningsstyrelsen som en naturlig utveckling på arbetskarriären. Han har jobbat med utbildningsfrågor i 25 års tid, och ser nu fram emot att genom sin nya post få...
Nyheter

Anvisningar för hur lärarna kan behandla krissituationer med elever och studerande

Våldsdådet i Kuopio och liknande händelser upprör oss alla. Nyheter som förmedlas om det skedda i olika medier kan skapa förvirring och rädsla, speciellt bland barn och unga. Eftersom dådet i Kuopio ägde rum i skolan under skoldagen, har skolorna en särskilt viktig roll i att återställa trygghetskänslan hos barnen och de unga.
Nyheter

De studerandes och elevernas säkerhet och skolans stöd i krissituationer är av högsta prioritet

Det våldsdåd som inträffade vid yrkesinstitutet Savon ammattiopisto i Kuopio tisdagen den 1 oktober har chockat Finland och skolvärlden djupt.
Nyheter

Skolor har en betydande roll i att skydda och främja minoritetsspråk

I Europeiska unionen bor 40–50 miljoner personer som talar ett landsdelsspråk eller minoritetsspråk. En ny publikation sammanställer åtgärderna som olika länder gjort för att främja undervisningen i minoritetsspråk.