Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen

Obs! Den här sidan är under arbete och de finns länkar som tills vidare leder till finska sidan. Vi fyller på med svenskspråkigt material så fort som möjligt.

Lärande är vår passion. Vi utvecklar undervisning och utbildning och främjar internationalisering – så att var och en kan nå sin potential.

Organisation och ledning

Vår organisation utgår från att skapa effekt. Ledningen fokuserar på tvärsektoriella huvudfunktioner som berör hela huset.

Uppdrag

Vi är en expertmyndighet som leder och utvecklar undervisning och utbildning samt främjar internationalisering.

Resultat

Fokusområden för 2018 var kundinriktad service, digitalisering och att öka verksamhetens effekt.

Internationell verksamhet

Internationaliseringen syns i grunderna för läroplanerna, i examensgrunderna samt i mobilitetsprogrammen. Vi är med i internationella nätverk för informationsutbyte och sprider budskapet om den finländska utbildningen till resten av världen.

Resultatprogram

Vi eftersträvar våra effektmål med hjälp av nio resultatprogram som inledde sitt arbete i början av 2019.

Till medierna (på finska)

beta.oph.fi

Medietjänstens kontaktuppgifter, Utbildningsstyrelsens logotyper

Kontakta oss

Kontaktuppgifter, information om fysisk tillgänglighet, faktureringsinformation.