Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen

Lärande är vår passion. Vi utvecklar undervisning och utbildning och främjar internationalisering – så att var och en kan nå sin potential.

Organisation och ledning

Vår organisation utgår från att skapa effekt. Ledningen fokuserar på tvärsektoriella huvudfunktioner som berör hela huset.

Uppdrag

Vi är en expertmyndighet som leder och utvecklar undervisning och utbildning samt främjar internationalisering.

Resultat

Fokusområden för 2018 var kundinriktad service, digitalisering och att öka verksamhetens effekt.

Internationell verksamhet

Internationaliseringen syns i grunderna för läroplanerna, i examensgrunderna samt i mobilitetsprogrammen. Vi är med i internationella nätverk för informationsutbyte och sprider budskapet om den finländska utbildningen till resten av världen.

Till medierna

Kontaktuppgifter för media, Utbildningsstyrelsens logotyper.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter, information om fysisk tillgänglighet, faktureringsinformation.

Utlåtanden

På den här sidan finns samlat de mest betydande utlåtandena gällande Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, utbildning och internationalisering.