Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsstyrelsen

Lärande är vår passion. Vi utvecklar undervisning och utbildning och främjar internationalisering – så att var och en kan nå sin potential.

Organisation och ledning

Vår organisation utgår från att skapa effekt. Ledningen fokuserar på tvärsektoriella huvudfunktioner som berör hela huset.

Uppdrag

Vi är en expertmyndighet som leder och utvecklar undervisning och utbildning samt främjar internationalisering.

Till medierna

Kontaktuppgifter för media, Utbildningsstyrelsens logotyper.

Kontakta oss

Kontaktuppgifter, information om fysisk tillgänglighet, faktureringsinformation.

Utlåtanden

På den här sidan finns samlat de mest betydande utlåtandena gällande Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde, utbildning och internationalisering.

Påverkansarbete vid Utbildningsstyrelsen

Utbildningsstyrelsens påverkansarbete främjar ämbetsverkets effektmål, samarbetet med intressegrupperna och arbetet med att utveckla en mer proaktiv och människonära förvaltning.

Styrdokument

De centrala statliga styrdokumenten är resultatavtalen och statsbudgeten som fastställs av riksdagen. De viktigaste dokumenten beträffande uppföljningen är bokslutet, särskilt verksamhetsberättelsen, och ministeriets ställningstagande till bokslutet och verksamhetsberättelsen.

Kundupplevelsen och uträttandet av ärenden

Vi förbättrar våra tjänster och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner.