Vi förbättrar våra tjänster och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner. Vi inkluderar omfattande våra kunder och partner i olika former av utvecklingsarbete. Vi satsar på att kartlägga behoven hos olika kundgrupper och utnyttjar bland annat metoder inom tjänstedesign. 

Vi ordnar olika workshops och evenemang som bidrar till vår kunskap om aktuella utvecklingsteman. Vi samlar även regelbundet in information med olika enkäter.

Utöver evenemang och workshops samt enkäter för vi kontinuerligt en dialog med våra kunder och partner i olika nätverk och arbetsgrupper.

Ytterligare information:
Nationella nätverk och projekt
Internationella nätverk och forum

Är du intresserad av att delta?

Vi informerar om möjligheterna att delta i våra nyhetsbrev och informerar om kommande evenemang i vår evenemangskalender och i våra tjänster.

Om du vill ge respons på våra tjänster eller delta i arbetet med att utveckla en viss tjänst, hittar du kontaktuppgifterna för våra tjänster här.

Information om nationella enkäter som skickats ut och kommande enkäter finns i tjänsten Datainsamlingar och digitala material . I samma tjänst finns även information om andra myndigheters datainsamlingar.