Telefon: 029 533 1000
Officiell e-postadress: registraturen(at)oph.fi
Fax: 029 533 1035
Postadress: Utbildningsstyrelsen, PB 380, 00531 Helsingfors
Besöksadress: Hagnäskajen 6, 00530 Helsingfors
Öppet vardagar kl. 8.00–16.15

Priset på samtal till alla nummer är normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift. Alla telefonsamtal till Utbildningsstyrelsens växel att spelas in, eftersom vi vill garantera kvaliteten på kundtjänsten.

Utbildningsstyrelsen är hyresgäst i ämbetshuset vid Hagnäskajen 6 tillsammans med Finlands Akademi, Institutet för de inhemska språken och några andra aktörer. Utbildningsstyrelsen utvecklar tillgängligheten vid sina verksamhetspunkter tillsammans med samarbetspartnerna i fastigheten.

För fysiskt funktionshindrade finns en tillgänglig hiss i samband med huvudingången vid Hagnäskajen 6 (i bruk under kundtjänstens öppettider). Det finns en tillgänglig hiss i samband med huvudingången vid Hagnäskajen 6 (i bruk under kundtjänstens öppettider). I fastigheten erbjuds möjlighet att använda en induktionsslinga.
Parkeringsplatser reserverade för besökare finns på den sida av fastigheten som vetter mot Hagnäsgatan 2. I fastigheten erbjuds möjlighet att använda en induktionsslinga.

Kundtjänsten i ämbetshusets aula ger närmare information om gångrutter, parkeringsplatser och övrig tillgänglighet.

Kundtjänsten vid Hagnäskajen 6
tfn 046 922 5895
öppet: 8.00–16.15

aula.hakaniemenranta(at)avarn.fi

Eventuell respons i anslutning till tillgängligheten kan riktas till kundtjänstens e-post.