Vi använder sociala medier för att förmedla information och för diskussion. Genom att följa våra konton i sociala medier får du information om vår verksamhet och sådant som är aktuellt inom vårt verksamhetsområde.

Nyckelorden för vår kommunikation är öppenhet, tillförlitlighet, objektivitet, tydlighet, samverkan och serviceanda. 

Följ Utbildningsstyrelsen i sociala medier

Utbildningsstyrelsen på Facebook: