Kuvituskuva, nuoret ja maapallot

Utbildningsstyrelsen stöder internationaliseringen av det finska samhället. Vi samordnar praktik-, utbytes-, och stipendieprogram och ansvarar för verkställigheten av och informationen om EU-program i Finland. Dessutom stöder Utbildningsstyrelsen internationalisering av organisationer med hjälp av samarbetsprojekt och nätverk

  • skapar möjligheter för elev-, studerande- och lärarutbyte
  • stöder ungdomars möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter och medborgarfärdigheter utanför skolan
  • informerar om möjligheter för att utveckla samarbetet inom kultur- och idrottsområdet samt för att utveckla aktivt medborgarskap
  • främjar vuxenutbildningens europeiska samarbete och utveckling
  • främjar undervisningen i finska språket och finländsk kultur vid utländska universitet
  • gör Finland känt som ett land för högre utbildning
  • samlar in, producerar och förmedlar information om internationalisering till medborgarna, experter inom olika områden och beslutsfattare.

Internationalitet i skolor och högskolor

Utbildningsstyrelsen beslutar om målen för internationaliseringen av läroplanerna och examina, tillhandahåller expertstöd, delar ut information och statsstöd till utbildningsanordnare för internationell verksamhet vid läroanstalter och främjar bildandet av internationella kontakter inom verksamhetsområdet

I statsbudgeten reserveras årligen anslag för internationell verksamhet inom grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Målet är att stödja utvecklingen av finländsk utbildning och olika nätverk genom internationell verksamhet.

Internationellt informationsutbyte

Internationella nätverk för informationsutbyte producerar information om utbildningssystem, policy och praxis. Information från andra länder används som stöd för utbildningspolitik och beslutsfattande. Databaser och rapporter kan användas förutom av beslutsfattare, också av utbildningsanordnare, läroanstalter och alla som är intresserade av utbildning.

Internationella besök

Utbildningsstyrelsen ordnar avgiftsbelagda besök för internationella sakkunniga inom utbildningssektorn som vill bekanta sig med det finländska skolsystemet.